1.maj: Fællesskabet er vores bedste chance

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Det er et helt særligt forår i år, hvor vi ikke kan være sammen om at fejre 1.maj i Fælledparken, på torve og pladser. Vi må fejre 1.maj på anden vis.

Mange har måske fået mere tid til at nyde naturen og forårets glæder.

Mange er desværre blevet arbejdsløse, mens andre er sendt hjem med lønkompensation.

Nogen kan arbejde eller uddanne sig hjemmefra.

Andre knokler i f.eks. supermarkeder, vare- og pakketransporten, rengøring og renovation, i sundheds- og omsorgssektoren.

Det er en særlig tid med corona-virus, begyndende økonomisk krise og klimakrise.

Der er håb om, at vi kan lære af krisen og sætte en ny retning, der er mere solidarisk og grøn.

Vi har lært meget nyt under corona-krisen. Der har været mange flere videokonferencer, digitale læringsmiljøer og samtaler. Der har været fællessang fra altaner, vinduer og på villaveje. Der har været fællessang virtuelt. Flere har nydt naturen, køkkenhaver og renere luft p.g.a. mindre forurening. Mange har udvist samfundssind, gjort en indsats i sundheds- og omsorgssektoren og det frivillige arbejde. Og vi har overholdt kravene fra sundhedsmyndighederne for at bremse smitten.

Mange af de nye samværsformer kan fortsætte.

Men jeg håber, at det værste af corona-krisen snart er overstået. Så vi igen kan være sammen fysisk.

Krisen kræver ekstraordinære tiltag
Der er allerede bevilliget milliarder af kroner for at afbøde de værste konsekvenser ved den økonomiske krise. Og godt for det.

Corona-krisen har afsløret, at der er brug for at sikre kritisk infrastruktur, f.eks. i form af statslig produktion af vaccine, værnemidler, medicin og mere offentlig forskning.

Enhedslisten har foreslået en fond på 60 milliarder kr. til at sikre kritisk infrastruktur og til at skyde penge ind i vigtige virksomheder til gengæld for aktier. På den måde redder vi også arbejdspladser i stedet for aktionærer.

Corona-krisen har vist, at der er brug for bedre standarder i f.eks. vores sundhedsvæsen, ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Der har ikke været plads nok, der har ikke været tilstrækkeligt med toiletter og håndvaske på institutioner og skoler. Rengøringen er blevet styrket. Og man har ansat ekstra personale. Lidt for mange ældre og syge har været alene.

Også efter en corona-tid, må der sættes ind med forbedringer her.

Sundhedspersonalet på mere overarbejde
På hospitalerne er der kommet nye opgaver med at tage sig af de epidemi-smittede patienter, testning og værnemidler. De store ændringer og organiseringer i sygehussektoren har været imponerede. Mange af de ændringer og fornyelser, der er sket på de enkelte afdelinger og hospitaler, har været med stor indsats fra alle ansatte, laboranter, sosu’er, lægesekretærer, sygeplejersker, læger, portører, rengøringsansatte m.fl.

Der har været masser af velfortjente klapsalver, gaver og anerkendelse af de ansatte i velfærdssektoren. Fremadrettet er der brug for ekstra penge og flere ansatte.

Mange planlagte operationer og undersøgelser er blevet udskudt. Befolkningsudviklingen og nye behandlingsformer, betyder at opgaverne bliver endnu flere.

Derfor er der brug for ekstra personale og bedre velfærdsgarantier, når forhandlingerne om økonomiske aftaler snart går i gang.

Klimakrisen kan ikke sættes på pause
Tiltag overfor klimakrisen har været skudt lidt i baggrunden i et par måneder.

Nu er det tid til at gå i gang med konkrete og forpligtende aftaler. Gerne aftaler inden sommerferien, da det haster.

Klimakrisen er stadig uforløst og der mangler arbejdspladser. Derfor er det oplagt med grønne investeringer. Enhedslisten har fremlagt en plan for investeringer i energisektoren, renoveringer og den kollektive trafik.

En plan som også regionen kan få gavn af. Især transportsektoren halter bagud med at bidrage til målet om 70 procent reduktion af drivhusgasserne.

Politikere på Christiansborg, i regioner og kommuner bør lytte til de mange opråb om en ansvarlig klimapolitik og de mange protester mod forringelser af den kollektive trafik. Busser, tog og cykling skal være førstevalget. De grønne løsninger skal fremmes som f.eks. elbusser og øget elektrificering af tog. Mere af vejarealet skal bruges til busbaner, hurtigbusser eller letbaner. Kombinationsrejser med kollektiv trafik, cykler, flextrafik og rejseskift skal forbedres, så den grønne mobilitet øges.

Det skal være både nemmere og billigere at rejse med kollektiv trafik. Og det skal ikke kun gælde i de tætbebyggede storbyområder, men overalt i landet.

Flere, hurtige togforbindelser mellem de større byer skal kunne udkonkurrere flytrafikken i Danmark og nærområderne.

Social retfærdighed og solidaritet
Svaret på krisen skal være socialt retfærdig og solidarisk også indenfor sundhedsområdet.

Det er de rigeste, der skal betale over skatter og afgifter. Dagpengene skal hæves, og fattigdomsydelserne skal afskaffes. Velfærden skal forbedres.

Men også sundhedspolitikken skal have fokus på mere lighed i sundhed.

Når vi sammenligner situationen i Danmark med den i USA, er det jo åbenlyst for enhver, at en offentlig sundhedssektor i Danmark løser opgaverne meget bedre end det markedsbaserede og sundhedsforsikrede USA. Smitten og dødeligheden blandt de epidemiramte er meget høj blandt de fattigste i USA. I f.eks. Chicago sker over 70 procent af corona-dødsfaldene blandt sorte, fattige amerikanere, selv om de kun udgør knap en tredjedel af byens beboere.

Vi ved endnu ikke, hvordan det præcist ser ud i Danmark med den sociale skævhed i smitten og dødsfald. Der er gjort en indsats for at opsøge og teste f.eks. hjemløse og udsatte grupper. Der er gjort en indsats for at komme i kontakt med de mennesker, der har psykiske lidelser.

Men vi ved, at der findes ulighed i sundhed i Danmark, derfor skal vi fortsat havde fokus på at gøre en særlig indsats i det forebyggende og behandlende sundhedsvæsen. Og vi venter på at komme i gang med forbedringer med den lovede tiårige psykiatrihandlingsplan.

Måske kan corona-krisen, økonomi- og klimakrisen få os til at stoppe markedstankegangens dominans. Det er i hvert fald det jeg og Enhedslisten kæmper for. Og jeg vil opfordre mange flere til at være med i den kamp.

For kære venner fællesskabet er vores bedste chance.

Rigtig god 1.maj