15 MIO. KR. I BESPARELSER PÅ DE REGIONALE BUSSER I 2021

Marianne Frederik, medlem af trafikudvalget i Region Hovedstaden

Inden corona-krisen brød ud, forlød det, at Movia regner med et underskud på regionens busser, p.g.a. faldende antal passagerer. Derfor har der et stykke tid være drøftelser i Region Hovedstaden om mulige besparelser på busserne og anden regional udvikling.

Et flertal har på et møde 30.marts besluttet, at der skal spares 15 mio.kr. på busserne i 2021.

Normalt plejer trafikbestillingen at være i oktober for det kommende år. Men flertallet mener, at besparelserne skal besluttes allerede nu, så kommunerne kan tilpasse deres busruter efter regionens beslutning, og for at hele besparelsen kan realiseres i 2021.

Enhedslistens regionsrådsgruppe har foreslået at udskyde beslutningen til budgetforhandlingerne til august, hvor der er større overblik over økonomien, og foreslået alternative besparelser, f.eks. på EU-kontoret, den Regionale Udviklingsstrategi, internationale kulturbegivenheder (ofte sport som f.eks. cykelløb), administration mm.

Det er vanvittigt at nedlægge busruter
Når der nedlægges busruter, er der risiko for, at flere vælger bilen, og det er meget vanskeligt at ændre det mønster, når der kommer investeringer i kollektiv transport.

Med relativt få investeringer kan fremkommeligheden for busserne forbedres, hvilket vil forbedre kvaliteten og få flere til fortsat at vælge bussen.

Vi ved, at der kommer en klimahandlingsplan, herunder en ny infrastrukturplan. Movia har lavet en grøn mobilitetsplan med styrkelse af busserne. Regionen var i gang med en plan for investeringer i kollektiv transport. Enhedslisten har planer om en styrket grøn kollektiv transport – en 15 millioner stor besparelse på busserne nu går stik imod det.

Alle busruter er i spil
Beslutningen om besparelser har intet at gøre med faldende billetindtægter som følge af corona-nedlukningen. Her er regionerne i dialog med diverse ministre om den økonomiske situation og evt. kompensation herfor. Vi ved ikke lige nu, hvilke busruter det kommer til at gå ud over – men 15 mio. kr. er et pænt stort beløb.

Hvilke busruter, der skal spares væk, bliver besluttet på et møde i regionens trafikudvalg 15.april. Følg med her: Dagsordener, referater og møder