400 mio. kr. i besparelser i Region Hovedstaden er stærkt bekymrende

Marianne Frederik, Enhedslisten Region Hovedstaden

Et flertal i forretningsudvalget i Region Hovedstaden har desværre besluttet at indhente besparelser på 198 mio. kr. på hospitalerne. Enhedslisten har som det eneste parti stemt imod.

Nu forlyder det, at hospitalerne har planer om yderligere besparelser, så det bliver omkring 400 mio. kr. Det er stærkt bekymrende, da sundhedspersonalet og patienterne i forvejen er meget presset. Der er overbelægning, dårligt arbejdsmiljø og afdelinger, der ikke kan stille nødberedskab i en konflikt – og et Arbejdstilsyn, der har givet flere hospitalsafdelinger påbud.

Det kan være okay at finde besparelser som følge af opgaveglidning, indkøb, færre patienter til indlæggelse, hvis det ikke går ud over patienterne og den sundhedsfaglige kvalitet. Men 400 mio. kr. er mange penge.

Når regeringen ikke vil bevillige de penge, der er brug for som følge af stigende befolkning samt flere og dyrere behandlinger, så må vi bruge de midler, vi har.

Det må kunne lade sig gøre at finde beløbene i reserver og puljer, samt gennemgå budgetposter med en tættekam for at undgå besparelser, der går ud over sundhedspersonale og patienter. For at få opgaverne dækket økonomisk må vi gå til grænsen af det tilladelige af budgetlofter og træk på kasseoverskud.