600 mio. til psykiatrien

Af Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Enhedslisten har i finanslovsforhandlingerne kæmpet for en akut-milliard. Det lykkedes at få afsat 600 mio. kr. til psykiatrien i den aftale om finansloven for 2020, der blev indgået 2.december.

Tak til alle de brugere, pårørende og organisationer, der også har kæmpet for at få sat psykiatrien på den politiske dagsorden og finansloven.

I den nærmeste fremtid får vi at vide, hvor meget der er afsat til de enkelte regioner, og om der er nogen betingelser tilknyttet. Det forhandles bl.a. med Danske Regioner.

I budgettet for Region Hovedstaden blev der afsat ca. 50 mio. kr. ekstra. Nu kommer der mange flere midler i 2020.

Det kan være vanskeligt på kort tid at skaffe mange flere senge, men nogen kan det nok lade sig gøre at et etablere.

Den primære indsats vil derfor være at ansætte flere med mange forskellige faglige kompetencer og med mulighed for flere forskellige behandlingsformer og aktiviteter, der kan hjælpe borgere igennem et længere forløb og komme sig.

Det skal være muligt at få flere i ambulant behandling samt bedre opfølgning efter udskrivning fra sengeafsnit.

Det skal være muligt at reducere tvangsmidler og medicinering.
Det skal være muligt reelt at inddrage borgerne i behandlingsforløbet.

Det skal være muligt for børne- og ungdomspsykiatri også at indgå i forebyggelse sammen med andre.

Behandlingen af borgere, med psykisk lidelser og problemer med rusmidler, skal væsentligt forbedres.

Borgere med psykiske lidelser skal sikres en bedre sundhedstilstand generelt.

Det er umiddelbart mine bud. Enhedslisten hører gerne andre bud, og vi ser frem til forhandlingerne i Region Hovedstaden.