8. marts – Feministisk kamp

Af Marianne Frederik, medlem af Regionsrådet

Der er stadig brug for at kæmpe for lighed og frihed for alle, uanset hudfarve, køn, seksualitet, raskhedsnormer og social baggrund. Traditionelt bruger vi 8.marts som kampdag til at markere den feministiske kamp. Men der skal arbejdes for det hele året.

I Regionsrådet kan vi f.eks. se forskelle i kønssammensætningen. Her er 39% af de valgte kvinder; flest i partierne i den røde blok: 44%. Blandt gruppeformændene og udvalgsformændene er det endnu mere skævt, her er 31% kvinder. Det er dog en kvinde der står i spidsen for de politisk valgte i regionsrådet, og sådan er det i 3 ud af 5 regioner.

De kønsmæssige forskelle skyldes forskellige forventninger til hinanden, forskelsbehandling og strukturer i samfundet. Det er nødvendigt med kvoter eller andre redskaber, der kan bruges til at modarbejde skævheder og bryde dårlige mønstre, for at sikre en mangfoldig repræsentation af mennesker og erfaringer. I Enhedslisten har vi kønskvotering ved opstilling til valg.

På arbejdsmarkedet er der også en kønsmæssig deling, hvor 68% af de beskæftigede i det offentlige er kvinder, oftest i stillinger på social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Hertil kommer ulighed i indkomster. Og selvom løngabet mellem mænd og kvinder er blevet mindre, så eksisterer det stadigvæk. Derfor har Enhedslisten foreslået en national målsætning og handlingsplan om ligeløn frem mod 2030. Herunder en ligelønspulje i den offentlige sektor for at hæve lønnen i de lavtlønnede og kvindedominerede fag.

Sexchikane og diskrimination skal bekæmpes overalt, hvor det foregår. Her har bl.a. ’Me Too’ bevægelsen sat fokus på nogen af problemerne, så der er mere åbenhed og større lyst til at gøre noget ved forholdene. Diskrimination på grund af køn, kønsidentitet eller seksualitet er et faktum, og det vil Enhedslisten have ændret på.

I Enhedslisten vil vi fortsat kæmpe for frihed og lige muligheder, hvor alle på lige fod kan deltage i alle dele af samfundet og demokratiet, og hvor der er frihed til at være den, du vil være.