Åbenhed om bidragsydere

I Enhedslisten lægger vi vægt på åbenhed om hvem der bidrager til os økonomisk. Derfor offentliggør vi alle bidrag på over 5.000 kr.

I Enhedslisten Region Hovedstaden har vi kun modtaget bidrag i form partiskat. Partiskatten udgør 1/3 af det honorar som valgte Enhedsliste-medlemmer modtager.

I 2016 modtog vi følgende bidrag på over 5.000 kr. fra følgende personer:

Susanne Langer, Statholdervej 2, 1. th., 2400 København NV, 42.223 kr.
Torben Kjær, Frederiksværksgade 49, 3400 Hillerød, 25.050 kr.
Annie Hagel, Sprydet 89, 3070 Snekkersten, 42.307 kr.
Marianne Frederik, Prøvestens Allé 15, st., 48.087 kr.