Ændringer for Kystbanen – gammel aftale

Annie Hagel og Marianne Frederik, medlemmer af trafikudvalget, Region Hovedstaden

Der har været en del skriverier over ændringerne for Kystbanen. Vi kan godt forstå protesterne over forringelserne. Men vi har erfaret, at ændringerne er en konsekvens af en gammel aftale mellem en række borgerlige partier.

I december 2017 indgik VLAK regeringen en aftale med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om ’Fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet’. Med aftalen blev det bl.a. besluttet at overdrage øresundstogtrafikken på strækningen mellem Østerport Station og grænsen til Sverige til den svenske trafikkøber, Skånetrafiken. Det blev så til et lovforslag i 2018, og det blev sendt i høring, men her var ingen protester fra de kommuner, hvor borgmestre og politikere nu er utilfredse.

Faktisk var Enhedslisten de eneste, der stemte nej i Folketinget, bl.a. med disse bemærkninger: ”Lovforslaget lægger op til en meget voldsom omlægning af togtrafikken i hovedstadsområdet – uden at der er foretaget en grundig analyse af de mange afledte konsekvenser, som denne omlægning får. Hvilken betydning får lovforslaget for passagerstrømmene, for tilgængeligheden og for passagerernes opfattelse af det attraktive ved at tage toget? Ikke mindst konsekvenserne for Københavns Lufthavn, for den sjællandske regionaltrafik og for DSB’s økonomi er ikke belyst.”

Det er da fint, hvis en række politikere er blevet klogere og nu protesterer over de ændringer, der kommer fra december 2021 til december 2023:

  • Der kommer til at køre tog direkte fra Helsingør til Roskilde, Næstved, Odense, Esbjerg og Aarhus.
  • Mellem Helsingør og Humlebæk kommer der flere afgange i myldretiden, men færre afgange (halvtimes-drift) i aftentimerne.
  • Der kommer færre afgange ved Rungsted, Vedbæk, Skodsborg og Klampenborg. Det er det mest kritisable ved disse planer. Det hedder, at det er nødvendigt for at overholde køreplanen. Vi troede, at det mest var de svenske tog, der forsinkede, og de vil ikke være der i fremtiden. Her må det være muligt at undersøge justeringer.
  • Fra 2023 kører kystbanen ikke direkte til lufthavnen. Man skal skifte på Hovedbanegården sandsynligvis på samme perron eller på Østerport.

Vi forventer, at samme politikere og borgmestre er lige så ihærdige med at kræve flere investeringer i grøn kollektiv trafik og cykling, når forhandlingerne om en landsdækkende grøn mobilitetsplan går i gang.