Aftalt spil på Bispebjerg

Klagenævnet for Udbud har nu vurderet, at Region Hovedstaden favoriserede den ene af tre udbudsgivere, da der skulle vælges et totalrådgivningshold til det nye akuthus på Bispebjerg Hospital.

Kritikken går blandt andet på, at der ikke blev skrevet referat af møder, og at der blev videregivet fortrolige oplysninger til den ene tilbudsgiver under forhandlingsforløbet.

Enhedslisten prøvede flere gange at råbe de andre politikere op og advare mod det der for os lignede aftalt spil, hvad det så nu viser sig at have været. Det var en samvittighedsfuld whistleblower, der gjorde opmærksom på den fejlagtige proces, men dengang blev der ikke lyttet. Sagen er fortsat fortrolig, men vi vil gøre, hvad vi kan for at whistlebloweren kan få oprejsning og ansvaret placeret. Vi skal fortsat kunne være stolte af at være et af verdens mindst korrupte lande.

Klagenævnets afgørelse betyder ikke, at udbuddet skal gå om og får derfor ikke konsekvenser for byggeriet. Men der bliver formentlig tale om en erstatning til de to udbudsgivere, som har klaget over forløbet.

Annie Hagel