ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE

Det er muligt at ansøge om økonomisk støtte hos os. Det er regionsledelsen, der behandler ansøgningerne.

Der er i budgettet for Enhedslisten i Region Hovedstaden afsat en del penge til arrangementer og støtte til økonomisk svage afdelinger. Arrangementerne, der kan opnå økonomisk støtte, kan afholdes af både afdelinger, foreninger eller grupper dannet til den pågældende lejlighed. Der kan søges til annoncering, opreklamering m. v., men ikke til løn.

Ansøgninger
– Ses gerne at fokusere på arrangementer i eller med udgangspunkt i Region Hovedstaden.
– Må gerne have noget med sundhed at gøre.
– Kan kun imødekommes, hvis aktiviteten afholdes efter, at ansøgningen behandles.
– Frister kan fås hos sekretæren på [email protected].

Deadline for, at en ansøgning kan komme i betragtning, er som udgangspunkt 10 dage før datoen for førstkommende møde i regionsledelsen. Ansøgninger, der er indkommet senere end dette, kan ikke forventes at blive behandlet.