HALVVEJSSTATUS FOR EN RØD OG GRØN POLITIK

Det er nu 2 år siden, vi blev valgt til regionsrådet. Vi blev det tredjestørste parti og gik fra 4 til 6 medlemmer. Det betyder, at vi har 1-2 medlemmer i alle udvalg, og derfor kan vi blande os i meget politik.

Tormod Olsen budgettale

Med den altoverskyggende krise i sundhedsvæsenet, var det helt afgørende for os ved dette års budgetforhandlinger, at vi – til trods for en rigtig dårlig økonomiaftale – skulle prioritere at fjerne nedskæringer på hospitalernes lokale budgetter.

Stram budgetaftale i Region Hovedstaden – uden Enhedslisten

Enhedslisten kan ikke stemme for et budget, der trods nogle forbedringer yderligere vil forringe forholdene for de ansatte og patienterne på hospitalerne.