BEDRE BEHANDLING AF SYGE MED ET MISBRUG – PÅ VEJ?

Marianne Frederik, medlem af regionrådet og kandidat til regionsrådsvalget

Det er godt, at regionen har Udsatterådet, der har påpeget hospitalernes forpligtelse til at behandle akut stofrelaterede abstinenser og smerter hos patienter, der har et stort brug af rusmidler. Hvis ikke de får den akutte hjælp, risikerer vi, at de forlader hospitalet inden færdigbehandling af deres sygdom. Nu er der udarbejdet vejledninger til hospitalets personale, og det er da et skridt på vejen for de patienter, der har brug for behandling af såvel fysiske sygdomme, psykiske lidelser og misbrugsproblemer.

Hvorfor sker der ikke mere?
Der har i årevis været talt og skrevet meget om samtidig behandling af sygdomme og misbrugsproblemer. Omkring halvdelen af de mennesker, der har misbrugsproblemer, har også en psykisk sygdom. Derfor er der brug for samtidig behandling af de komplekse problemer.

I regionen er der flere mindre tiltag, der nævnes i treårsplanen og budgetaftalen for 2021. Der er tale om et samarbejde med flere kommuner om sammenhængende forløb. Der er tale om kompetencecentre, der forsker og rådgiver. Der er via finanslovsmidler afsat flere penge til integrerede tilbud i samarbejde med enkelte kommuner. Der er afsat midler til ansættelse af socialoverlæger og flere socialsygeplejersker; det er bare ufatteligt, at de først forventes ansat i slutningen af 2021.

Det bedste vil være, at den samtidige behandling foregår samme sted, på hospitaler og sociale bosteder. Så regionen tager sig af de borgere, de har behandlingsansvar overfor, både mht. sygdomsbehandling og misbrugsbehandling.

Vi venter stadig på 10-årsplanen
Alle er tilsyneladende enige om, at der skal ske et opgør med det delte behandlingsansvar, hvor kommuner tager sig af misbrugsbehandlingen og regionerne af sygdomsbehandlingen.

Senest har det været inddraget i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Finansministeriet, men blev igen udskudt til 10-årsplanen, der måske kommer i begyndelsen af 2022.

TV2 Lorry: stofbrugere-skal-have-bedre-behandling-region-vil-klaede-personale-bedre-paa