BEHANDLING AF PERSONER MED PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Det er ikke godt nok, når Anette Friis’ søn blev afvist i psykiatrien på grund af sit misbrug, som det fremgår af en artikel i magasinet Bedre Psykiatri.

Den gode nyhed er, at der er forbedringer på vej til regionerne, da der er kommet ekstra midler til psykiatrien via finanslovsaftalen for 2020 og frem.

Desværre er forhandlingerne om udmøntningen af pengene trukket ud, så vi først på mødet i Regions Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg 24.juni kunne fordele de ekstra penge. Udvalget blev bl.a. enige om at fordele 7 mio. kr. til at udvide tilbuddet om ambulant behandling af patienter med misbrug på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, samt 8 mio. kr. til udvikling af et nyt ambulant behandlingstilbud til patienter med psykotiske lidelser og samtidigt misbrug. Det sidste forslag kommer også på baggrund af arbejdet i det opgaveudvalg for unge med psykisk sygdom og misbrug, regionen har nedsat, med repræsentanter fra unge og pårørende.

Derudover er der retspsykiatriske intensive og åbne pladser for patienter med dobbeltdiagnose, på Sct. Hans.

Endelig er det en del af regionens treårsplan, at der skal være fokus på behandling af personer med psykisk sygdom og misbrug på de sociale og psykiatriske tilbud.

Danske Regioner har sammen med Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri allerede i 2018 fremlagt forslag om et regionalt behandlingsansvar for borgere, der har behov for behandling for psykisk sygdom og misbrug af såvel alkohol, stoffer som medicin. Det støtter Enhedslisten.

Vi vil arbejde for en langsigtet og bedre løsning, når regeringen fremlægger sin tiårsplan for psykiatrien.