Brugernes Bazar sætter fokus på “Lighed i sundhed”

Marianne Frederik, medlem af Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

Onsdag d.28.august afholdes Brugernes Bazar i Odense med fokus på, hvordan vi forhindrer, at socialt udsatte falder igennem i sundhedssystemet.

Det er et rigtig godt initiativ, som også Enhedslisten støtter med bl.a. Pernille Skipper, der deltager i debat om “Lighed i sundhed” ved arrangementet.

I Region Hovedstaden er en række tiltag i gang – ofte i samarbejde med andre:

– Et regionalt udsatteråd med bl.a. brugerrepræsentanter, så vi kan få konkrete input fra brugerne og bedst muligt understøtte deres ønsker og behov, samt forbedre den måde sundhedsvæsenet er indrettet på.

– Et fællesråd af psykiatriforeninger

– En psykiatrisk treårsplan med vægt på: Recovery. Lighed i sundhed for mennesker med psykisk og somatisk sygdom. Forebyggelse og bedre samarbejde på tværs af sektorer og inddragelse af mentorer og civilsamfundet.

– En sociolance der kører ud til socialt udsatte mennesker, hvor det er vurderet, at der er brug for en socialfaglig indsats​.

– Psykiatriske akutmodtagelser

– Socialsygeplejersker til socialt udsatte patienter

– Opsøgende psykiatriske teams

– Psykiatrisk gadeplansteam

For at kunne fortsætte disse tiltag og forbedre enkelte af dem, er det nødvendigt med flere penge og ekstra uddannelse.

I hele Enhedslisten arbejder vi for at fremme lighed i sundhed for socialt udsatte, bl.a. med gratis tandpleje, flere penge til sundhed og psykiatri, ansættelse af forskellige typer af faggrupper og mentorer i psykiatrien samt bedre hjælp til personer med flere diagnoser.

Der skal udarbejdes en 10-årig psykiatrisk handlingsplan med inddragelse af brugerorganisationer og med fokus på forebyggelse, et bredere og mere individuelt behandlingsperspektiv, systematisk inddragelse af pårørende, tilstrækkelig kapacitet både på psykiatriske afdelinger og bosteder samt nedbringelse af tvang.

Vi vil afskaffe fattigdomsydelserne og indrette det sociale system for borgerne – ikke for systemet. Og vi vil afskaffe tolkegebyrer.