Budget: Ø vil prioritere psykiatrien, fødeområdet, opnormeringer og grøn omstilling

Af Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Region Hovedstaden er i gang med budgetprocessen for 2019. Spørgsmålet er, om det igen bliver en sparerunde for sundhedsområdet, hvor de ansatte på hospitalerne bliver yderligere presset. Eller om der er mulighed for en udvikling i retning af mere sammenhængende patientforløb, bedre arbejdsgange og arbejdsmiljø samt mere forebyggelse og større lighed i sundhed.

Der er kommet flere penge til regionen, men desværre stiger opgaverne og udgifterne mere, end det beløb regionen får. Det skyldes især flere ældre, flere patienter, flere fødsler og stigende udgifter til medicin. Et flertal af politikerne har besluttet, at der skal spares 198 mio. kr. på hospitalerne; psykiatrien er dog friholdt for besparelser.

Vi venter spændt på høringssvar fra hospitalsdirektører og personalerepræsentanter.

Enhedslisten vil arbejde for at fjerne besparelser. Vi vil reducere puljer og reserver, vi vil undersøge, om udgifterne til medicin er sat for højt, og vi vil spare på administration og logistik, hvor det kan lade sig gøre.

Fra folketingets partier forlyder det, at de vil prioritere sundhedsområdet.

Finansministeriet skønner, at regionernes sundhedsudgifter skal løftes med ca. 1,4 pct. om året, hvis bevillingerne skal følge med demografien og velstanden i samfundet. Derfor foreslår Enhedslisten i folketinget, at der tilføres 2 mia. kr. til et generelt løft af sundhedsvæsenet.

Hvis der kommer ekstra penge, vil Enhedslisten i regionen prioritere dem på psykiatrien, fødeområdet og opnormeringer, der hvor presset er størst.

Derudover, vil Enhedslisten fremme udviklingen af en grøn omstilling. Det kan f.eks. være i form af mere affaldssortering og genanvendelse, øget brug af vedvarende energi, ingen pesticider på regionens arealer og flere økologiske fødevarer. Regionen skal blive bedre til at sikre rent drikkevand. Regionen skal fremme grøn kollektiv transport og cyklisme. I det hele taget skal den cirkulære økonomi være en større del af regionens strategi.