Kommunalt budgetforlig på Bornholm tilgodeser psykiatrien og handicapområdet

Fredag den 31. august indgik Enhedslisten på Bornholm en aftale om det kommunale budget for 2019 sammen med Socialdemokraterne, SF, Alternativet og Kristendemokraterne.

De centrale elementer på sundhedsområdet:

Der afsættes i 2019 50.000 kr. til indsats for at rekruttere sundhedsplejersker.

Der gennemføres et generelt løft af psykiatri- og handicapområdets bevilling på 8 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i de følgende år. Herved sikres en fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau både på handicapområdet og inden for socialpsykiatrien trods et voksende pres på begge områder.

Der afsættes 108.000 kr. til fortsættelse af samarbejdet med SIND Bornholm om projekt Frivillige peers (ligemænd) til støtte af det socialpsykiatriske arbejde.

Ligeledes afsættes der 570.000 kr. til ansættelse af en socialsygeplejerske til varetagelse af den sygeplejefaglige udredning af borgere inden for psykiatri- og handicapområdet samt koordinerende opgaver i forhold til kommunens misbrugsindsats.

Læs hele budgetforliget