BUSBESPARELSER – INGEN GRØN OMSTILLING?

Et flertal af partier i Region Hovedstaden vil spare på busser og lokaltog, hvilket helt klart vil føre til en serviceforringelse, længere transporttid og øge biltrængslen på vejene. Dertil kommer, at der er brug for ekstra investeringer i grøn transport og i mere kollektiv trafik, hvis regionen vil reducere CO2 udslippet og fremme en progressiv klimapolitik.

En artikel i Ingeniøren skriver, på baggrund af beregninger foretaget af Transportministeriet, at det er meget billigere at tage tog og bus end bilen, når man medregner befordringsfradrag og faste udgifter til bil. Men flere vælger bilen, fordi de har råd, og fordi det er for besværligt og tidskrævende med bus og tog. Derfor går regionen den helt forkerte vej – når der skæres på busser vil endnu flere vælge bilen.

Movias spareforslag medfører serviceforringelser for 0,5-1 mio. passagerer. Det vides ikke præcist, hvor mange der vil tage andre busser eller cykle og forlænge deres transporttid, og hvor mange, der vil køre i bil. Men et sandsynligt og realistisk gæt er, at det vil føre til øget bilkørsel, og det vil være vanskeligt at ændre det, medmindre der satses på massive investeringer i kollektiv trafik og der gøres noget ved den stigende biltrafik.

Vi ved, at der er afsat 75 mio. kr. på finansloven i 2020 til grønne busser i regionerne. Der vil sikkert være krav om medfinansiering. Derfor er det nødvendigt også at afsætte nogle mio. kr. til elbusser i den nye trafikbestilling i regionen.

Vi ved, at der kommer en ny infrastrukturplan med mia. i investeringer i kollektiv trafik. Derfor er det meget kortsigtet at spare på busser og lokaltoge lige nu. Og det kan give langsigtede negative konsekvenser for miljøet og for samfundsøkonomien.