Busruter undgår besparelser, men vi har brug for en plan

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Fjernelse af besparelsen på 390R var et led i budgetaftalen for 2021. Ja, det er glædeligt. Vi var flere partier der kæmpede for at fjerne besparelserne på busserne, også Enhedslisten.

Det kunne desværre ikke lade sig gøre at fjerne alle besparelserne, men som sagt bliver besparelsen på 390R droppet, og ligeledes for 250S, der stadigvæk kommer til at køre til Bagsværd station.

Det hedder yderligere i budgetaftalen: ”Partierne bag aftalen er enige om at annullere besparelsen på linje 40E/400S ved først givne lejlighed, hvis der skulle opstå økonomisk råderum til øget drift i den kollektive trafik. Partierne er også enige om, at det skal undersøges, hvordan der fortsat kan sikres en god betjening af Psykiatrisk Center i Ballerup, som i dag betjenes af linje 350S”.

Der har været mange rimelige protester i løbet af foråret, og flere af de først bebudede besparelser blev også fjernet.

For mig er det meget tydeligt, at der er brug for gode kollektive forbindelser overalt i regionen. Nogen har ikke råd til en bil, andre fravælger bilen af miljømæssige grunde og andre igen vælger kombinationer af cykel og kollektiv trafik, eller bil og kollektiv trafik.

Der er brug for en effektiv og komfortabel transport, uden stor biltrængsel på vejene.

Der er brug for en plan for store investeringer i kollektiv trafik af hensyn til klima og miljø, samt mobilitetsbehovet. Det håber vi, at også kommunerne vil være med til.

Enhedslisten arbejder for sådan en plan, og vi mener, at regionen skal sende en planskitse for mere effektiv, eldreven kollektiv trafik til ministre og Folketing, når de skal i gang med klimaforhandlingerne om transporten og en ny infrastrukturplan.