Christiansborg skal finde penge til de kvindedominerede fag

Sygeplejerskestrejken har nu varet i to måneder, og det kan mærkes. I hele landet er der tale om næsten 50.000 udskudte behandlinger, og i Region Hovedstaden er der tale om ca. 16.000 udskudte behandlinger.

Flere og flere sygeplejersker strejker, og det ekstra arbejdspres kan mærkes på hospitalerne. Samtidig med, at det bliver mere upopulært at arbejde på regionens hospitaler, og der er mange vakante stillinger.

Flere og flere patienter kan ikke komme hjem til den rette pleje og genoptræning; flere må blive længere på hospitalet. Og den situaiton bliver gradvist værre.

Der må hurtigst muligt findes løsninger, og ekstra penge til lavtlønsområdet indenfor kvindefagene i det offentlige kan være med til at løse konflikten.

Derfor stiller Enhedslisten forslag i forretningsudvalget i Region Hovedstaden om, at regionsrådet sender en henvendelse til Folketingets partier og regeringen med opfordring til at finde flere penge til lavtlønsområdet indenfor kvindefagene i det offentlige.

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem:

Det handler om, at der skal penge på bordet, så parterne kan nå frem til en løsning i overenskomstforhandlingerne med sygeplejerskerne. Og de penge skal komme fra Christiansborg, da det er der regionernes økonomi besluttes. Regionerne har ikke mulighed for at skaffe de ekstra penge, det kan kun Folketingets partier og regeringen.

Vi er med på, at de ekstra midler skal forhandles med flere faggrupper. Men vi tror på, at sådanne ekstra midler kan være med til, at der lander en overenskomst med sygeplejerskerne.

EL og SF vil have Danske Regioner til at bede regeringen om hjælp til at løse konflikt
Også i Danske Regioners bestyrelse vil Enhedslisten sammen med SF have regionerne til at kræve regeringens hjælp med at løse konflikten med sygeplejerskerne. De stiller nu et fælles forslag i Danske Regioners bestyrelse.

Danske Regioner har ansvaret for den samlede sygehusdrift, hvor mange tusinde operationer og behandlinger allerede nu er aflyst eller udskudt. Men uden bedre økonomiske rammer fra regeringen kan regionerne intet gøre, og det rammer patienterne, mener de to partier.

Partierne ønsker sagen hurtigt behandlet og har ønsket, at der indkaldes til et ekstraordinært møde i bestyrelsen. Det konkrete indhold af forslaget er fortroligt, men partiernes intention er at åbne forhandlingerne ved at ændre rammen om økonomien på både kort og lang sigt. Partierne mener dermed der kan skabes grund for nye forhandlinger.

Tormod Olsen, medlem af Danske Regioners bestyrelse:

Danske Regioner er arbejdsgiver i den her konflikt, men vi har ingen reaktionsmuligheder, uanset hvor meget vi egentlig gerne vil gøre op med uligelønnen for både sygeplejersker, pædagoger og alle de andre fag, der er ramt af tjenestemandsreformen fra 1969. Hvis regeringen ikke sender flere penge, er vi prisgivet. Det går ud over både sygeplejersker og patienter lige nu, men hvis ikke konflikten løses vil det også på lang sigt betyder store problemer med fastholdelse og rekruttering af personale.