Der er behov for en stærkere indsats

Hvert år forsøger mellem 6000 – 12.000 danskere at tage deres deres eget liv. Forebyggelsen af selvmordsforsøg har stået stille de seneste 14 år og det vil Enhedslisten Region Hovedstaden gøre op med.

Selvmord har mange uskyldige ofre og usynlige konsekvenser. Tabet er umuligt at gøre op i kroner og øre. Men det giver sig selv, at følgeskaderne ved selvmord og selvmordsforsøg er enorme for den enkelte og for samfundet. Det gør det kun endnu vigtigere, at vi som fællesskab træder i karakter.

For at nedbringe antallet af selvmordsforsøg er der behov for en forstærket indsats

Vi har i Region Hovedstaden psykiatriske akutmodtagelser hvor man kan henvende sig ved debut eller forværring af psykisk lidelse og akutte kriser. De fleste, som henvender sig i psykiatrisk akutmodtagelse, har behandlingskrævende psykisk sygdom. Forskning viser, at de personer, som hjemsendes med eller uden ambulant opfølgning efter psykiatrisk skadestuebesøg, har en otte gange højere selvmordsrisiko end baggrundsbefolkningen, Et besøg på en psykiatrisk skadestue er et alvorligt alarmsignal, som altid skal følges af en konkret opfølgende indsats. Det er ikke tilstrækkeligt med et råd og et telefonnummer.

Derfor skal vi sikre reel opfølgning efter en henvendelse i psykiatrien

  • Opfølgningen kan enten være telefonisk, en ambulant tid eller et hjemmebesøg hvor udkørende psykiatrisk akutberedskab besøger patienten i trygge omgivelser og sikrer sig, at selvmordstankerne er overstået.
  • Udkørende psykiatrisk akutberedskab skal have udvidet åbningstider, så de kører ud i hele døgnet.

Bedre forebyggelse
Ifølge Livslinien har 200.000 nulevende danskere har forsøgt at begå selvmord. Trods den store efterspørgsel, kan Livslinien kun nå at dække 40% af deres opkald.

Derfor skal der oprettes et samlet psykiatrisk akutnummer, både for borgere og pårørende. Telefonen skal bemandes af uddannede psykiatri sygeplejersker eller psykologer som kan visitere til de psykiatriske skadestuer, svarende til 1813 som visiterer til skadestuen nu.

Med bedre forebyggelse og stærkere opfølgning kan vi sænke antallet af selvmord og selvmordsforsøg og gøre op med den samfundstragedie, vi i alt for mange år har vendt det blinde øje til.