DER ER BRUG FOR EKSTRAORDINÆR INDSATS OVERFOR SYGEHUSENE

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem og kandidat til regionsrådsvalget
Sygehusene i Region Hovedstaden er ekstremt pressede og på vej ind i en krise, der er brug for ekstraordinære tiltag.
Problemerne hober sig op. Der er mangel på sundhedspersonale, der er vakante stillinger og 230 senge lukkes. Det samme er tilfældet i psykiatrien. Der er lang ventetider for planlagt operation og behandling.
Tusindvis af sygeplejersker er forsvundet til andre jobs. Dertil kommer hundedyr og vanvittig praksis med sundhedspersonale, især læger, jordemødre og sygeplejersker, der bliver ansat i private vikarbureauer, for dernæst at blive hyret til det offentlige sundhedsvæsen til en betydelig højere løn end andre. Det bør stoppes med det samme, ikke alene fordi det er mange penge at bruge uden at løse problemerne, men også fordi vikarerne ikke er fastansat et bestemt sted og ikke indgår i det kontinuerlige arbejde. Det offentlige sundhedsvæsen bliver nedbrudt.
Samtidig er en ny bølge på vej med flere COVID smittede og flere indlæggelser.
12.oktober besluttede Regionsrådet, på forslag fra Enhedslisten, at sende et brev til regeringen om at sende flere penge til fastholdelse og rekruttering, da vi kan forstå, at også sundhedsministeren er bekymret. Og det blev besluttet, at forretningsudvalget skal drøfte situationen og komme med forslag. Det sker første gang 9.november.
Her vil Enhedslisten bl.a. foreslå, at der igen oprettes et internt vikarkorps, og regionen undlader at bruge private vikarbureauer. Vi vil foreslå, at der kigges på opgavefordelingen og der ansættes flere forskellige faggrupper, så sygeplejersker og læger kan varetage deres kerneopgaver. De nyansatte skal have relevante kurser og kan indgå i tværfaglige teams, hvor det er relevant. Vi ved, at lønnen betyder noget, så det må også indgå.