Der er brug for Frederikssund Hospital

Annie Hagel, regionsrådsmedlem

Mindst 46 senge (måske 75) vil mangle på det nye Hospital Nordsjælland, når det åbner i 2024. Med mindre, langt færre patienter indlægges på hospitalet eller flere sendes hjem efter to dage. Det viser en analyse, som Region Hovedstadens administration har foretaget for regionsrådet.

Skal det lykkes, kræver det, som det hedder, en ”markant omstilling af sengeaktiviteten”! Det vil blandt andet sige, at 70 procent af de patienter, der kommer i akutmodtagelsen, sendes hjem uden at blive indlagt – og det kræver et tættere samarbejde mellem hospital, kommuner og praktiserende læger om at undgå indlæggelser og tage imod dem, der sendes hurtigt hjem.

Arbejdet i den retning er godt i gang, forsikrer direktionen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Men om det lykkes er indtil videre et håb, og analysen efterlader såvel os i regionsrådet som borgmestrene i de nordsjællandske kommuner med stor usikkerhed. Ikke mindst, fordi befolkningen i Nordsjælland består af stadig flere ældre og uanset, at mange lever uden sygdom, vil mange i 80erne og 90erne få brug for indlæggelse på hospital og er næppe alle lige til at sende hjem efter to dage.

Det var en forudsætning for bygningen af det nye hospital, at hospitalet i Frederikssund skulle nedlægges. Men siden har forudsætningerne ændret sig. Det oprindeligt planlagte antal senge i det nye hospital blev reduceret med 92, fordi der måtte spares, da byggepriserne steg.

Regionsrådet bad i 2016 Sundhedsministeren om tilladelse til at udsætte lukningen af Frederikssund Hospital. Vi fik nej. Nu må det være tiden til, at vi som samlet regionsråd henvender os til den nye sundhedsminister. Der bliver tydeligvis brug for sengene på Frederikssund Hospital.