Der er ikke tale om læk af sundhedsdata til USA

Af Marianne Frederik, medlem af regionsrådet

Politiken har de seneste dage omtalt en rapport, omtalt som Bech Bruun rapporten, der gennemgår sikkerhed ved behandling af persondata i Sundhedsplatformen.

Mandag 24.juni fik regionspolitikere på min anmodning en kort redegørelse, og det er mit indtryk, at Politiken i overskrifter til dels har fordrejet sagen ved at skrive om ’læk af sundhedsdata til USA’ og ’lægers snagen i persondata’.

Der er ikke dokumenteret nogen læk af sundhedsdata til USA. Rapporten omtaler risici ved at give medarbejdere i firmaet EPIC i USA adgang til sundhedsdata for at forbedre Sundhedsplatformen. Derfor strammes der op på aftalegrundlaget.

De ansattes søgen på data registreres. Og Region Hovedstaden vil fremadrettet bruge samme automatiske system som Region Sjælland i stedet for manuel stikprøvekontrol.

Bech Bruun rapporten omtaler 22 risici, heraf 4 i det mørkerøde felt. Regionen skal handle på alle emnerne. Derfor har jeg bedt om at få sagen på et forretningsudvalgsmøde, for at vi kan drøfte sikkerheden og håndtering af sagen.