Der er stadig brug for en plan for psykiatrien

Erdog Mert, skolelærer og Grethe Olivia Nielsson, læge, kandidater til hovedstadens regionsråd for Enhedslisten

Flere og flere danskere har fået dårligere mental sundhed de seneste år. Den kurve skal knækkes. Desværre har vi en regering, der bliver ved med at udskyde 10-årsplanen for psykiatrien. Som fagperson føles den konstante udsættelse som et enormt svigt. Både for patienterne og for personalet.

Det er drænende at forsøge at hjælpe patienter, der har brug for mere hjælp, end man kan give dem. Det er drænende for patienterne ikke at få den hjælp, de har brug for. De bliver mere og mere syge, og det føles uretfærdigt, at psykiatrien er et område, hvor vi bare lader stå til.

Udskrives for tidligt
Der er ingen tvivl om, at fagpersoner ud fra de ressurser, der er til rådighed, giver patienter med psykiske lidelser det bedst mulige behandlingstilbud. Men de fleste udskrives desværre, inden deres medicin er færdigjusteret og uden at have udsigt til viderebehandling som f.eks.samtaleterapi. I dag udskrives svært syge patienter, før de er færdigbehandlet på grund af manglende sengepladser, personale og tid.

De bliver en gruppe af medborgere, der er meget udsatte i vores samfund. De bliver kastebold mellem kommunale tilbud og den regionale psykiatri, hvis der ikke kommer gennemgribende fornyelse med nytænkning – og de nødvendige økonomiske midler.

 Sammenhængende behandling
Der skal sikres et sammenhængende behandlingstilbud med en respektfuld behandlerkultur og høj faglighed, der sikrer en hurtig og intensiv opfølgning, når man bliver udskrevet efter indlæggelse – og det skal være et samarbejde mellem kommuner og regioner.

Vi mener, at der skal der være særligt uddannede medarbejdere klar til hjemmebesøg efter udskrivelse fra fx en psykiatrisk afdeling. Der er brug for tværfaglig og sammenhængende forløb, der tager afsæt i patientens ønsker og behov. Her er det vigtigt, at psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter mfl. planlægger og samarbejder om sammenhængende forløb.

Skyggearbejde
Psykiatrien er præget af ildsjæle, som lægger deres tid og energi i, at patienterne får det bedre, det er på trods af, at rammerne i sundhedsvæsenet er sat op til, at vi som sundhedspersonale ikke kan slå til.

Det betyder, at de dagligt laver skyggearbejde. Skyggearbejde er arbejde, som er usynligt for ledelsen, fordi det foregår i det skjulte – ved at arbejde i pauserne, blive efter endt arbejdstid og inddrage fritiden.

Det er opgaver, som det ikke nødvendigvis er meningen, man skal lave, men som de gør for at kompensere for de enorme huller, der eksisterer i vores sundhedsvæsen. De gør det for at hjælpe patienterne videre.

Ringer rundt for at finde en arabisk talende psykolog til en patient, som er flygtet fra krig. Sender henvisninger, selvom patienterne allerede er i et forløb, for at de får mere hjælp og flere sessioner. Ringer til psykiatere i deres korte telefontid for at appellere til, at netop deres patient skal presses ind foran køen. Alt det gør man, fordi systemet ikke fungerer, når man er psykisk syg.

Vi skal have en konkret plan
Vi vil derfor i Enhedslisten arbejde for, at der bliver tilført langt flere midler til psykiatrien med henblik på forebyggelse og oprettelse af flere psykiatriske sengepladser, der kan hjælpe langt flere borgere med psykiske lidelser.

Vi vil arbejde for en øget satsning af samtaleterapi samt mentorordning som behandlingsform, så borgeren kan få en værdig og tryg tilværelse. Vi skal styrke psykiatrien og medarbejderne, så der er tid til at deskalere og undgå tvang og bæltefiktion. Langvarige terapeutiske forløb kræver mere tid og bedre normeringer end dem, vi har i dag.

Vi vil arbejde for en massiv opprioritering af resurserne indenfor psykosocial sundhed så udvikling af alvorlige psykiske problemer hos borgerne som stress, depression angst, spiseforstyrrelser og mistrivsel kan forebygges.

Sundhedsvæsenet er gratis, men de syge kan ikke finde ud af at bruge det. Det er et enormt problem, som vi bliver nødt til at løse. Vi skal have en konkret plan for at forbedre forholdene og danskernes mentale sundhed. Og vi skal have den NU!