Der er udsigt til en finansieret psykiatriplan

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem Region Hovedstaden

Hvis valgprognoserne og partiernes valgløfter holder, så er der udsigt til, at der kommer en 10-årig psykiatriplan med ekstra ressourcer. Alle partierne i rød blok er enige om det. I Enhedslisten vil vi give 1 mia. kr. ekstra til psykiatrien, og vi ønsker at inddrage alle relevante parter i udarbejdelsen og opfølgningen på 10-årsplanen, også de sundhedsfaglige organisationer, pårørende- og patientorganisationer.

Partierne i rød blok ønsker ikke at nedlægge regionerne, så vi kan komme i gang med at videreudvikle samarbejdet mellem region, kommuner og lægepraksis efter valget.

I Region Hovedstaden har Enhedslisten foreslået, at der skabes et overblik over igangværende samarbejde på tværs af sektorerne, og vi har foreslået, at samarbejdet skal videreudvikles og indgå i budgetforhandlingerne. Vi arbejder for, at der allerede ved økonomiforhandlingerne kommer ekstra ressourcer til sundhedsområdet, herunder psykiatrien.

I Region Hovedstaden er der allerede iværksat en række initiativer som f.eks. treårige psykiatriplaner med vægt på recovery tankegangen, opsøgende teams, tværsektorielle teams og særlige samarbejder med en række kommuner f.eks. Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner. Der er Huset for Psykisk sundhed i København samt et murstensløst samarbejde med Frederiksberg. Psykiatriske gadeplansteams i København, Tårnby og Dragør. Initiativer og samarbejder som skal videreudvikles, også med andre kommuner.

Der er helt klart brug for et ekstra løft i alle led: tidlig indsats i kommunerne, hurtig udredning, gode forløb ved indlæggelse og bedre støttende overgange til bosteder og eget hjem. Der er brug for mange forskellige typer af faglighed samt mentorer med patient- og pårørende erfaring. Der er fortsat brug for et kompetenceløft samt mere forskning og læring, så udviklingen i retning af mindre tvang og medicinering, samt bedre behandling kan fortsætte.