Det frie gymnasievalg virker ikke for alle

Af Annie Hagel, regionsrådsmedlem

Regionsrådet i Region Hovedstaden har valgt at anmode Børne- og Undervisningsministeriet om at lægge loft over kapaciteten på nogle gymnasier og ikke på andre.

I Enhedslisten mener vi, at det er bydende nødvendigt at gøre op med det frie valg til gymnasierne. Det virker kun for de stærkeste elever og de stærkeste gymnasier, som vi ser vokse sig store på bekostning af andre. Nemlig dem, der ikke ligger centralt i store byer og ikke har flest etnisk danske elever.

I Information kunne man i november læse, at flere gymnasierektorer mener, at ”Det frie gymnasievalg har spillet fallit”. Rektor på Hvidovre Gymnasium uddyber: ”Den liberale økonomiske tankegang om, at gymnasierne skulle konkurrere på kvalitet, forudsætter, at eleverne vælger efter kvalitet, men vi har en national studentereksamen, så vi kan ikke konkurrere på grundsubstansen.”

Eleverne skal altså lære det samme uanset, hvor de går, og det de så vælger efter er, hvor gymnasiet ligger, og hvor de andre går. Det har vist sig, at hvis et gymnasium har flere end 30-35 procent elever med anden etnisk baggrund end dansk, så vælger de ressourcestærke med anden etnisk baggrund end dansk og de etnisk danske elever det gymnasium fra. Konkret ser vi problemet på Vestegnen. På Høje-Taastrup Gymnasium er andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk 59 procent, og her søger eleverne til gymnasier i Region Sjælland.

Gymnasier må lukke
Risikoen er, at gymnasier må lukke, hvis udviklingen fortsætter. Det strider imod det ønske og den opgave vi har som regionsråd, nemlig at sikre lige uddannelsesmuligheder for alle unge i hele regionen. Den midlertidige lov om lokale fordelingsregler dur ikke, fordi rektorerne i de fire lokale fordelingsudvalg aldrig kan blive enige. De konkurrerer jo om eleverne, som der i disse år er færre af, end der er pladser til.

Loft over kapaciteten er det redskab, vi har. Helst ville vi have loft over nogle gymnasier i Region Sjælland, og der er nu en dialog i gang mellem regionerne. Vi ved godt, at lofter næppe løser problemet, men det er et signal om, at der skal handling til.

Som det er nu, er der ingen, der kan og vil styre kapaciteten, men hvis vi fik distriktsgymnasier ville de unge i langt højere grad gå i gymnasiet i deres lokalområde, og i Enhedslisten håber vi, at det er, hvad ministeren vil gå efter.