Tormod Olsen budgettale

Med den altoverskyggende krise i sundhedsvæsenet, var det helt afgørende for os ved dette års budgetforhandlinger, at vi – til trods for en rigtig dårlig økonomiaftale – skulle prioritere at fjerne nedskæringer på hospitalernes lokale budgetter.

Stram budgetaftale i Region Hovedstaden – uden Enhedslisten

Enhedslisten kan ikke stemme for et budget, der trods nogle forbedringer yderligere vil forringe forholdene for de ansatte og patienterne på hospitalerne.

Enhedslisten stemmer nej til historisk stram økonomiaftale for regionerne

I aftes landede aftalen om regionernes økonomi for 2023. Enhedslisten stemmer klart nej. Aftalen er historisk stram. Det begrundes med øgede udgifter til militæret og inflation.