DET VIL VÆRE VANVITTIGT AT SPARE PÅ BUSSERNE NU

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Region Hovedstadens budgetter bliver utroligt pressede i 2020 og 2021. Derfor en opfordring til at fjerne eller lempe budgetloven, og udskyde budgetbeslutningerne, indtil der er bedre overblik over økonomien, og indsigt i nødvendigheden af flere penge til bl.a. regionerne.

Den kollektive transport bliver for tiden belastet med faldende billetindtægter og næsten samme udgifter, da personalet ikke skal fyres. Det hedder, at Movia mister 1 mio. kr. i billetindtægter hver dag i Region Hovedstaden.

Når vi ved, at der er brug for en ny infrastrukturplan med meget mere kollektiv transport og cyklisme, som en del af en klimahandlingsplan, vil det være vanvittigt at spare på busserne nu.