Dokumentarfilm om sygeplejerskers arbejdsdag gør indtryk

Marianne Frederik, Enhedslisten, regionsrådsmedlem Hovedstaden

Jeg har netop set dokumentarfilmen ”Jeg svigter mine patienter” på DR2.

Den gør et stort indtryk. Ikke alene p.g.a. et barns dødsfald, som sandsynligvis kunne være undgået, hvis der ikke havde været for travlt, og personalet havde taget sig af forældrenes bekymringer og undersøgt barnet grundigere. Men også, fordi alle de interviewede patienter og sundhedspersonale på et bredt udsnit af landets hospitaler giver udtrykt for enorm travlhed og stor risiko for patienternes sikkerhed.

Forholdene på den berørte børneafdeling er blevet bedre, men der er stadig stor travlhed p.g.a. endnu flere patienter og en stram økonomi. Forældrene skriver til sundhedsministeren, men har efter syv uger ikke modtaget et svar. Det er forkasteligt!

Læger og sygeplejersker har flere gange sendt bekymringsskrivelser til ledelserne.

Hver 7. nyuddannede sygeplejerske går ned med stress. Mange læger og sygeplejersker forlader hospitalerne eller vil aldrig ansættes der p.g.a. travlhed, høje effektivitetskrav, manglende personale og overbelægning.

Undersøgelser viser, at overbelægning fører til øget dødelighed.

Flere i medierne har diskuteret om sundhedsvæsenet er på katastrofekurs eller blot er ’presset’. Men noget er tydeligvis helt galt. Lige nu er der indsamlet 5.600 underskrifter på ’Sundhedsfaglige siger STOP – #voresvirkelighedjeresansvar’.

Politikere i Folketinget og regionsrådene kan ikke lade som ingenting.

Enhedslisten vil på landsplan give ekstra 2 mia. kr. til hospitalerne og dernæst øge ydelserne med 2% pr. år til sundhedsvæsenet i en årrække.

Enhedslisten vil stille krav til økonomiforhandlingerne mellem finansministeren og regionsrådene.

Enhedslisten har i regionsrådet i Region Hovedstaden forgæves forsøgt at få anvendt 100 mio. kr. i stedet for at holde dem i en reservepulje.

Se dokumentaren Jeg svigter mine patienter