En centralistisk sundhedsreform – Hvad med Amager Hospital?

Marianne Frederik, Enhedslisten, gruppeformand og regionsrådsmedlem, Hovedstaden

Regeringens valgoplæg til en sundhedsreform er centralistisk, udemokratisk og ulighedsskabende.

Udspilet er centralistisk, fordi der kommer mere statslig styring med en national bestyrelse og regionale bestyrelser med fokus på effektivitetsmål og til at drive sundhedssektoren som en virksomhed. Det kan betyde færre sygehuse og flere private- og egenfinansierede tilbud og dermed skabe større social ulighed i sundhed.

Jeg kan frygte, at det kan betyde, at akutklinikken og Amager Hospital må lukke på sigt.

Der er nemlig lagt op til, at samtlige københavnere og borgere på Frederiksberg skal være tilknyttet Bispebjerg Hospital. I dag er størstedelen fordelt mellem Bispebjerg/Frederiksberg og Amager/Hvidovre Hospital.

Udspilet er udemokratisk, fordi der mangler demokratisk valgte enheder. Regionsrådene nedlægges. De regionale bestyrelser kommer til at bestå af udvalgte borgmestre og fagfolk.

Hvem skal fremover overtage det umådeligt store frivillige arbejde med dialog om gode sundhedsløsninger? Det bliver ikke de fortravlede folketingspolitikere, borgmestre og embedsfolk. I Region Hovedstaden bruger både politikere og borgere meget tid på dialog; det drejer sig f.eks. om dialog med de ansatte, det regionale handicapråd, det regionale ældreråd, patientforeninger, psykiatriforeninger, brugere og pårørende.

Akutklinikken og sengepladserne på Amager Hospital blev bevaret i forslag til en hospitalsplan, på baggrund af ønsker fra borgere, ansatte og politisk dialog, på trods af det modsatte forslag fra administrationen.

Hvis vi virkelig skal støtte sundhedsvæsenet, kræver det, at vi tilfører flere penge fremover i stedet for at indføre en reform, der meget nemt kunne resultere i årlige sparerunder. Regeringen vil tilføre seks milliarder til sundheden. Men alle sundhedsøkonomer siger, at deres finansiering er ønsketænkning.