EN DÅRLIG AFTALE FYLDT MED SELVMODSIGELSER

Danske Regioner og regeringen har efter 30 timers intense forhandlinger indgået en økonomiaftale for 2024. Der kommer alene et løft på den rene demografi, når man modregner det ny generelle sparekrav på 300 mio. Det vil betyde voldsomme besparelser i hundrede millioners klassen ude i regionerne.

Aftalen indeholder ingen midler til hverken klimaindsatser eller håndtering af PFAS eller andre forureninger. I forhold til de store udfordringer med finansiering af den kollektive trafik på bagkant af corona og inflation er der givet øget mulighed for gældsætning i trafikselskaberne.

Tormod Olsen Enhedslistens repræsentant i Danske Regioner:

Det er fuldstændigt vanvid, at regeringen starter deres genopretning af sundhedsvæsenet med så massive nedskæringer. Det giver jo ingen mening at love danskerne 5 mia., hvorefter man så ude i virkeligheden kan opleve et endnu mere presset sundhedsvæsen. Jeg kan simpelthen ikke tage regeringen seriøst, når den laver den slags reklamestunts i stedet for at løse problemerne

Vi har lige hørt, at statskassen bugner, så hvorfor ikke for en gang skyld give de 2% vækst som sundhedsvæsnet årligt har brug for. Det er en yderst kynisk taktik at lade tingene bryde sammen for så bagefter at tage æren for at rede det ene område efter det andet. Der er brug for et stabilt langvarigt løft på 2% og en akut tilførsel af midler til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Udover, at aftalen er underfinansieret med ca. 1 mia. så ligger der en bombe og venter, når stigninger i priser og forbrug af medicin skal betales. Det er mindre end en uge siden, at statsministeren stod og lovede dyr vægttabsmedicin til alle som havde svært ved at tabe sig. Men aftalen afslører, at regeringen løber fra regningen, og de penge skal så tages fra patienter og personale på andre områder.

Løsningen på kollektiv trafik med øget gæld i trafikselskaberne sender regningerne videre til passagererne. Der er allerede annonceret prisstigninger på 10% til næste år, og det kan så gentage sig de kommende år for at betale af på øgede lån. Her er regeringen tilsyneladende ligeglade med en høj inflation og deres egen politik om sammenhæng mellem land og by.

Aftalen har ingen løsninger på de stigende problemer med PFAS og pesticider i vores drikkevand. Ligeledes giver aftalen heller ingen mulighed for klimahandling, hverken i forhold til energirenoveringer eller grønne indkøb. Regeringen lukker øjnene og håber på det bedste. Det rimer på ingen måde med deres selvbillede om en handlekraftig og ansvarsbevidst regering.