En lille historie om indflydelse

På et borgermøde i Frederikssund gjorde nogle sygeplejersker fra Frederikssund Hospital opmærksom på, at hospitalets ledelse havde besluttet, at der fremover ikke skulle være to, men kun en læge på vagt om natten fra, det vil sige fra klokken 18 til kl. 8. Det var de meget bekymrede over, for hvad nu, hvis den ene læge var optaget af en patient, mens en anden fik hjertestop eller på anden måde krævede akut behandling.

Det lød jo ikke betryggende for patienterne, så jeg bad om at få sagen op på regionsrådets sundhedsudvalg, som jeg er medlem af. To dage efter var der møde i sundhedsudvalget, og det viste sig så, at regionens administration havde henvendt sig til hospitalets ledelse. Hvad der blev sagt, ved jeg ikke. Men beskeden til mig var, at beslutningen var trukket tilbage. Så der er stadig to læger på vagt om natten på Frederikssund Hospital.

Sådan kan vi nogle gange få indflydelse uden at det trækker overskrifter i aviserne. Men til glæde for personale og patienter.

Annie Hagel
Medlem af Hovedstadens Regionsråd for Enhedslisten