En ren motorvejsplan

Annie Hagel, regionsrådsmedlem.

Regeringen og DF´s infrastrukturplan gavner hverken den kollektive trafik eller den grønne omstilling. Tværtimod. Heldigvis er der bare tale om et valgoplæg.

”.. når man udbygger vejnettet, så kommer der bare flere biler. Det er det første, man får at vide, når man begynder at læse transportstudier”, siger Helene Dyrhauge, lektor og forsker i transportpolitik til Information. Det har vi længe vidst i Enhedslisten.

Men Regeringen og Dansk Folkeparti har tydeligvis ikke beskæftiget sig med transportstudier eller spurgt nogen med forstand på området. Den infrastrukturplan, de har fremlagt, er reelt en motorvejsplan. I hovedstadsområdet fokuserer planen på en ny Ring 5, udvidelse af Hillerødmotorvejen, opgradering af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej, udvidelse af Ring 4, øget kapacitet på Motorring 3, udvidelse af Amagermotorvejen, udvidelse af Øresundsmotorvejen, Havnetunnel i København. Og til den kollektive trafik er der kun tale om et par nye stationer.  Mens vi savner penge til den helt nødvendige ombygning af Hillerød station. Når man ser på hvad der samlet set er sat af til nye projekter og indsatser er der 51 milliarder til vej og 11 milliarder til jernbane. Grøn omstilling er der ikke tale om.

En grøn plan kræver helt anderledes investering i kollektiv trafik, der fungerer og er billigere så flere vælger bilen fra. Heldigvis, kan Regeringen og DF ikke nå at gennemføre planen inden et folketingsvalg. Så der er kun tale om et valgoplæg. Enhedslisten ønsker massiv investering i cykler, busser og jernbaner.