EN VINTERPAKKE OG ET INSPIRATIONSKATALOG

Marianne Frederik, medlem af regionsrådet og kandidat til regionsrådsvalget.
Den 9. november vedtog Regionsrådet 30 mio. til sygehusene til at styrke fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale på de særligt trængte områder.

Det bliver kaldt en vinterpakke, og der er altså tale om midlertidige midler.

I Enhedslisten foretrækker vi varige midler til fastansættelse af sundhedspersonale og til at forbedre arbejdsmiljøet. Ligesom vi gerne ser, at der indføres varige løntillæg. Men det er ikke muligt lige nu. Vi har brug for regeringens hjælp både med økonomi, uddannelse af flere velfærdsarbejdere og nye overenskomster.

Der blev også vedtaget en plan (et inspirationskatalog) for at forbedre fastholdelse og rekruttering af sundhedspersonale. Jeg bemærker forslag som f.eks. god jobstart for nyuddannede, en mere retfærdig fordeling af vagtarbejdet, brug af nye faggrupper til at løse nye sundhedsopgaver eller brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger. Særlig fokus på lønmidler via engangsvederlag, initiativer, der understøtter klinikken (fx hjælpende hænder), kompetenceudvikling og flere kliniske vejledere. Medarbejderrepræsentanter og fagforeninger inddrages.

Men det går ikke på længere sigt uden regeringens hjælp.

Se uddrag af Mariannes tale om vinterpakken på regionsrådsmødet her: møde d. 9.november