Endelig åbner det nye Center for Kønsidentitet

Annie Hagel, medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden

Det er et længe næret ønske der går i opfyldelse, når det nye Center for Kønsidentitet åbner den 1.februar, og vi er glade for, at det lykkedes at skaffe flertal i regionsrådet – og en bevilling på 2,9 millioner kroner.

Enhedslisten har sammen med SF presset på for, at transkønnede kan få et tilbud, hvor de føler sig behandlet med respekt.

Fra den 1.januar 2017 fik transkønnede ikke længere en psykiatrisk diagnose, men behandlingen af transkønnede fortsatte på Sexologisk Klinik, der er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Det var de transkønnede kede af, fordi de alligevel mødte det samme personale og stadig følte sig stemplet som psykisk syge.

Det nye Center for Kønsidentitet ligger sammen med Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet og flyttes på den måde fra psykiatri til somatik. Et tværfagligt team skal tage sig af behandlingen, og overlæge Malene Hilden fra Gynækologisk Klinik skal lede centeret. Desuden, ansættes en patientansvarlig koordinator og en koordinerende sekretær, som skal sikre, at forløbene tilrettelægges med hensyn til den enkelte.

Det er afgørende for et godt forløb, at brugerne bliver hørt og inddraget i ikke bare deres eget forløb, men også i, hvordan centeret skal fungere i det daglige. Det er der heldigvis også lagt op til. Transkønnede, der allerede er i behandling, bliver inviteret til at komme med input til både forløb, kommunikation og indretning, og nye får tilbudt rådgivning og samtaler med andre, der har været eller er i behandling.