Enhedslisten er klar til budgetforhandlingerne

Af Marianne Frederik, gruppeformand for Enhedslisten i regionsrådet i Region Hovedstaden

Nu indledes forhandlingerne om næste års budget, og alle er tilsyneladende enige om, at der lige netop er økonomi til at dække udgifterne, uden generelle besparelser og fyringer, og uden plads til nye større initiativer.

Enhedslistens hovedprioriteter er at sikre de ansattes forhold og et godt arbejdsmiljø. At skabe mere lighed i sundhed. Og grøn omstilling.

Et presset sundhedsvæsen
Der er stadig mangel på personale i et presset sundhedsvæsen med ekstra arbejde som følge af corona og afvikling af pukler af opgaver for at få ventelisterne til udredning og behandling ned.

Da der pludselig kom mange covid-smittede gjorde de ansatte en ekstraordinær indsats. De har været uhyre fleksible, ændret arbejdsgange, opgaver og strukturer på kort tid og gjort et flot arbejde.

Mange borgere har været meget tålmodige og accepteret udskudt udredning og behandling, men der har stadig været den nødvendige og akutte behandling, herunder gennemførelse af kræftpakkerne.

Desværre er der igen kommet lidt flere covid-smittede, men indtil videre med meget få indlæggelser. Men der skal være et beredskab, og mange skal testes.

Det er ikke nogen nem situation, men vi må gå ud fra, at staten betaler ekstraudgifterne i forbindelse med corona.

Jobgaranti
I Enhedslisten er vi tilfredse med, at den centrale omprioriteringspulje er afskaffet, men der er stadig en central reserve på 100 mio. kr. Vi har fokus på hospitalernes budgetter og omstruktureringer, evt. besparelser og fyringer. Spørgsmålet er, om der bliver brug for at bruge lidt af reserven til enkelte hospitaler, der er særligt presset p.g.a. ekstra opgaver, effektiviseringskrav efter nybyggeri eller andet.

Vi vil gerne give en slags jobgaranti, hvor ansatte, der er truet af fyring, får lov at fortsætte i f.eks. tre måneder, med sigte på at beholde jobbet eller blive ansat et andet sted. Så vi i regionen undgår fyr og hyr situationen, men hvor nogen skal skifte job, og at den proces bliver faciliteret gennem Region H match.

Vi afventer dog hospitalernes budgetforslag og svar fra de faglige repræsentanter, før vi går videre med det forslag.

Flere sygeplejersker
Der er kommet flere penge via finansloven til flere sygeplejersker.

Det er desværre vanskeligt at få ansat de mange sygeplejersker eller at få flere på fuld tid, eller til at gå op i tid. Selvom det går lidt fremad, så er der et stykke vej til de 157 sygeplejersker, vi skal ansætte.

Vi vil gerne se på arbejdsmiljøet og bredden af opgaver.

Kan andre faggrupper evt. overtage enkelte af opgaverne, kan arbejdsmiljøet forbedres, kan introforløbene for nye sygeplejersker og uddannelsesforløbene forbedres, så regionen kan fastholde flere sygeplejersker og ansætte flere på fuld tid?

Penge til psykiatrien
Der er også kommet flere penge via finansloven til psykiatrien.

De penge har Social- og Psykiatriudvalget fordelt, og Enhedslisten støtter fordelingen. Der er bl.a. afsat ekstra til udsatteområdet, til mennesker med dobbeltdiagnoser, til børn og unge, og uddannelse og ekstra årsværk til alle intensive afsnit.

Vi ønsker en bredde i ansættelsen af personale i psykiatrien, med flere forskellige faggrupper samt en bredde i behandlingstilbuddene.

Ministerens bebudede tiårsplan bliver først sat i proces og besluttet i 2021. Her vil der forhåbentlig være mere til socialpsykiatrien, sammenhængende forløb, forebyggelse, forskning og til børn- og ungeforløb. Så det må vi vente på.

Grøn omstilling i regionen
Enhedslisten prioriterer grøn omstilling. Det gælder inden for sundhed, regional udvikling og anlæg.

Vi støtter økologisk og klimavenlig mad. Men maden skal også være varieret til de mange forskellige ønsker om f.eks. vegetarmad, vegansk mad, kød- og fiskeretter, mad til allergikere og diabetikere, delikatessevogne til de småtspisende osv.

Tilbuddet om mad og omgivelserne ved spisningen skal også være i orden.

Vi støtter indkøbsordninger, der også medtager krav om mindre emballage, klimavenlig transport og genanvendelsesmuligheder. Affaldssortering og minimering af plastik skal indgå i indkøbsaftaler og hospitalernes drift.

Der satses en del på energi- og vandbesparende tiltag ved renovering og nybyggeri. Det ville være dejligt, hvis der kan laves et CO2 regnskab og en systematik hermed, så regionen kan bevise sit bidrag til CO2 reduktionen.

Enhedslisten støtter, at de ekstra anlægsmidler især bruges til bæredygtigt byggeri.

Transporten skal også medtænkes i CO2 regnskabet.

Indenfor regional udvikling vil Enhedslisten prioritere flere penge til kollektiv trafik og mere på el. Vi vil i forhandlingerne tage stilling til status for de tidligere besparelser, og hvad der kan gøres for at udbedre skaderne ved de tidligere besluttede forringelser.

Der er ikke mange penge at forhandle om
I Enhedslisten tager vi stilling til andre forslag, og indgår i forhandlingerne med de andre politiske partier. Som nævnt i indledningen må vi dog huske på, at der ikke ikker er ret mange penge, der rent faktisk kan forhandles om.