Enhedslisten er med i budgetaftale med flere penge til hospitalerne

Det lykkedes at indgå en budgetaftale i Region Hovedstaden, der letter presset på personalet og samtidigt give et løft til psykiatrien og andre enkelte områder. Derfor er Enhedslisten med i dette års budgetaftale. Efter mange års kritik af den økonomiske styring i regionen fik Enhedslisten 80 millioner kr. ud at arbejde på hospitalerne. Det betyder, at de generelle fyringsrunder kan undgås, og mange års uheldige tradition med prikkerunder og usikkerhed stopper.

Samtidigt får psykiatrien et særligt løft på over 50 millioner, børneområdet bliver styrket, og der anvendes 57 millioner til at nedbringe ventelister og brugen af privathospitaler. Herigennem aflastes nogle af de mest pressede afdelinger og regionens økonomi på sigt.

Alle partier er desuden enige om, at regionen overgår til værdibaseret styring, som fokuserer på faglighed og patientens situation. Dermed er de 2%´s effektiviseringskrav og fokus på produktivitet endelig helt væk.

På det regionale udviklingsområde fik vi genstartet letbaneplanen og afsat midler til undersøgelse af forlængelser i både nord og syd. Dertil kom der ekstra penge til at sikre drikkevandet mod pesticider og 1 million til en ny indsats ved generationsforureningen på Collstropgrunden.

Budgetaftalen indeholder også to langsigtede strategier for finansieringen af Hovedstadens Letbane og vedligehold af Lokalbanerne, som betyder, at de varslede store besparelser på bustrafikken kan undgås.

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem og forhandler for Enhedslisten udtaler:

– Budgetaftalen sætter en ny retning for regionen. Den stigende aktivitet bliver dækket, og flere områder får et nødvendigt løft. Vi er lykkes med at komme igennem med vores kritik af styringen og en tilbageholdende budgetstrategi.

– Vi er glade for, at psykiatrien har fået ekstra midler; det er et skridt på vejen til det nødvendige løft, der forhåbentlig er på vej med næste finanslov og en 10-årsplan for psykiatrien. Vi har i denne omgang især støttet flere penge til børne-ungepsykiatrien samt mere til behandling af personer med misbrugsproblemer og psykisk sygdom.

– Så er vi selvfølgelig også meget glade for at få kigget på en udvidelse af letbanen. Det er meget vigtigt, at vi fortsætter presset for at få udviklet den kollektive trafik i en tid, hvor alle andre fokuserer på at hive motorvejspenge hjem fra Jylland.

Tormod Olsen, regionsrådsmedlem og forhandler for Enhedslisten udtaler:

– Vi er rigtig glade for at få de ekstra penge ud at arbejde. Det giver det nødvendige løft, som økonomiaftalen med regeringen manglede. Vi får stoppet den negative spiral, hvor dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere presses ud, selvom der virkelig er brug for dem.

– Vi har i flere år kæmpet for at undgå besparelser på busserne på mellem 40 og 60 millioner. Det ville være gået hård ud over de tyndere befolkede områder i nord. Nu sikrer den ekstra ordinære afbetaling på letbanen og lånefinansieringen til renoveringen af lokalbanerne, at både busser og tog kommer til at køre i Nordsjælland.  Træerne gror selvfølgelig ikke ind i himmelen, og aftalen giver ikke mulighed for at overgå til fossilfri drift. Vi vil rejse krav om en pulje til dette gennem Danske Regioner og på Christiansborg.

– På miljøområdet er det godt, at der afsættes penge til en indsats omkring pesticider i drikkevandet. Pesticider er desværre et stigende problem, og vi skal i gang hurtigst muligt. Jeg er også meget tilfreds med at der holdes liv i metodeudviklingen på Collstropgrunden. Regionen har på ingen måde de 250 millioner, som en oprensning af Collstropgrunden kræver, men en fortsat metodeudvikling betyder, at man er klar, når regeringen forhåbentlig snart kommer med penge til generationsforureningerne.