Enhedslisten har en grøn trafikplan for Region Hovedstaden

Enhedslisten har en plan om kommende grønne infrastrukturprojekter for samlet 53 mia. kroner over 10 år. EL Plan For Reg. H Grøn Mobilitetsplan.

I tilknytning til klimahandlingsplanen skal Folketinget forhandle en ny infrastrukturplan, som afløser for den tidligere regeringsplan på 112 mia. kroner – af trafikministeren nu kaldet en Grøn Mobilitetsplan.

Enhedslisten har derfor fremlagt et forslag til grønne infrastrukturprojekter i Region Hovedstaden for samlet 53 mia. kroner, dvs. en plan, som dermed udgør halvdelen af statens forventede investeringer på trafikområdet de kommende 10 år.

Når regeringen nu taler om en grøn mobilitetsplan knyttet an til klimahandlingsplanen, må investeringerne handle om kollektiv trafik og cyklisme,

Annie Hagel, Enhedslisten, medlem af trafikudvalget i Region Hovedstaden:

 • Trængselsproblemet på vejnettet skal løses med bedre kollektiv trafik og ikke nye og større veje, som blot tiltrækker endnu flere biler, hvoraf hovedparten stadig vil være fossile de næste 10-20 år. En udbygning af vejnettet vil blot forværre klimaaspektet.

Marianne Frederik, Enhedslisten, medlem af trafikudvalget i Region Hovedstaden:

 • Vi har undersøgt, hvad der egentlig ligger af kollektive projekter i skufferne, og vi foreslår, at disse projekter gøres til regionens ønskeseddel ved de kommende forhandlinger om trafikinvesteringer over 10 år. Der er behov for et markant løft af den kollektive trafik, hvis Region Hovedstadens massive pendling skal bidrage til klimamålsætningen.

Fakta:

Forslaget tager afsæt i tidligere analyser i regionen af mulighederne for et nyt højklasset kollektivt letbanesystem, der kan supplere S-togsnettet, en ny S-togstunnel i København samt forslag til en lang række forbedringer i det eksisterende kollektive system samt supercykelstier:

 • Investering i samlet letbanenet: 24,1 mia. kroner
 • Investering i BRT-linjer: 4,4 mia. kroner
 • Ny S-togstunnel i København: 9 mia. kroner
 • 3 overhalingsspor på S-togsnettet: 9,9 mia. kroner
 • Øvrige forbedringer på S-togsnettet: 1,9 mia. kroner
 • Udbygning af lokalbaner: 0,5 mia. kroner
 • Kystbanen og ny linje Roskilde-Lufthavnen: 1,4 mia. kroner
 • Supercykelstier: 0,5 mia. kroner
 • Øvrige tiltag (fx stationsforbedringer, IT, knudepunkter mm): 0,8 mia. kroner