Enhedslisten er med i budgetaftalen for 2021

Enhedslisten i Hovedstadens regionsråd har besluttet at gå med i budgetaftalen for 2021.

”Det er ikke, fordi vi jubler over resultatet”, siger Enhedslistens to forhandlere, Marianne Frederik og Tormod Olsen. ”Der er tale om, hvad vi vil kalde et vedligeholdelsesbudget, som bærer præg af coronakrisen og en økonomiaftale, der ikke gav det nødvendige løft til vores sundhedsvæsen. De ekstra penge fra Finansloven til psykiatrien og flere sygeplejersker hjælper, og heldigvis medfører budgettet ingen fyringer, men vi har et stadig et hårdt presset sundhedsvæsen.”

”Når vi alligevel valgte at tilslutte os budgetaftalen, er det fordi der trods alt er 141 mio. kr. ekstra til psykiatrien, ekstra til sygeplejersker og beløb til en række mindre sundhedsinitiativer. Det lykkedes at få fjernet nogle af de besparelser på den kollektive trafik, som mange borgere har protesteret over. Og der bliver gennemført nogle gode løsninger for klima og miljø.”

390R og 250S er reddet
”Vi havde jo hellere set investeringer i mere kollektiv trafik”, siger Enhedslistens forhandlere, som glæder sig over, at det med budgetaftalen for 2021 sikres, at bus 390R ikke overgår til halvtimesdrift, og at bus 250S ikke får forkortet sin rute. Desuden er partierne enige om, at besparelsen på linje 40E/400S annulleres, så snart der er økonomi til det.

Afgift på flyrejser
Enhedslisten har længe presset på for at få fokus på regionens CO2 aftryk. Ifølge budgetaftalen vil regionen indføre en intern afgift på tjenesterejser med fly. Afgifterne forventes at give 5 millioner kroner, som skal bruges til at fremme grønne indkøb. Desuden er der afsat 1,6 millioner kroner til implementering af nye metoder til oprensning af forurenet drikkevand og 2,7 millioner kroner til genanvendelse af jord og byggematerialer i samarbejde med regionens kommuner.

Mad og medicin til børn
Som positivt i aftalen peger Enhedslisten endelig på indsatserne for børn og unge. Med i aftalen er at der skal udvikles et nyt koncept for mad til indlagte børn med kræft og fokus på sikker medicinering af børn.

For at skabe et tæt samarbejde om at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser nedsættes et kompetenceråd, som skal bestå af blandt andre kommuner, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer.