Enhedslisten lancerer nyt sundhedsudspil

Vi er rigtig glade for, at der nu er kommet et sundhedsudspil, der blandt andet vil gøre op med ulighed i sundhed og investere i velfærd og i psykiatrien.

I udspillet foreslår Enhedslisten:

  • Brugerbetaling på nødvendig receptpligtig medicin afskaffes og betales af det offentlige
  • Løfte lønnen til offentligt ansatte i velfærden – at kunne rekruttere og fastholde dygtigt personale er en forudsætning for at sikre velfærden
  • Sikre et markant løft af psykiatrien – det er nødvendigt efter årevis af politisk svigt og underfinansiering
  • Mindske ulighed i sundhed – både geografisk, socialt og i forhold til køn, alder og etnicitet
  • Udbygge det offentlige sundhedsvæsen og udvide velfærden – brugerbetaling skal fjernes og privatisering skal mindskes
  • Opprioritere forebyggelse af sygdom og mental mistrivsel – rammerne for et sundt og godt liv skal være i orden
  • Sikre sammenhængende struktur for sundhedsvæsenet, der modvirker, at især sårbare patienter tabes i overgangene mellem hospitaler, kommuner og almen praksis
  • Sikre at patienter med størst og mest akut behov også er dem, der behandles først

Læs hele udspillet her: Enhedslistens sundhedsudspil 2022