Enhedslisten positiv over for etablering af flere sundhedshuse

I forbindelse med et forslag til en analyse af sengekapaciteten på det nye hospital i Hillerød, skal det undersøges, om hospitalet i Frederikssund skal bevares, og Helsingør sundhedshus kan bruges. Det er alle enige om i Regionsrådet. Venstre foreslår en tilføjelse om flere sundhedshuse, f.eks. i Hørsholm, Gribskov og Halsnæs.

Enhedslisten vil gerne støtte etableringen af sundhedshuse i hele regionen i samarbejde med kommunerne og med støtte fra staten, men ikke i forbindelse med en undersøgelse af sengekapaciteten.

Tormod Olsen, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden:

Vi er meget positive over for en undersøgelse af flere sundhedshuse i blandt andet Hørsholm, Gribskov og Halsnæs. Det giver rigtig god mening, at vi begynder at tænke i samarbejde med kommunale sundhedshuse. Regioner og kommuner skal finde de rigtige måder at samarbejde på til gavn for borgerne, og Region Hovedstaden må meget gerne gå for an og invitere til dialog.

Vi er meget fokuseret på, at borgerne får sundhedsvæsenet tættere på, og vi har altid påpeget specialiseringens bagside ved lukningen af de lokale hospitaler. Nu skal vi igen investere i det nære sundhedsvæsen og undgå, at folk sendes frem og tilbage mellem hospitalet og kommunen.

Vi støtter derfor Venstres forslag på tirsdagens møde, men mener, at vi må have afklaret behov og kapacitet på det nye supersygehus og hospitalet i Frederikssund, før det giver mening at lægge planer med de relevante kommuner.