Enhedslisten Region Hovedstaden giver 7.000 kr. til kampen mod masseovervågning og telelogning

Enhedslisten Region Hovedstaden støtter sagen mod teleselskabernes
ulovlige logning i Danmark, med krav om at stoppe den omfattende
registrering af oplysninger om kunderne.

Forening mod Ulovlig Logning arbejder for at beskytte almindelige
mennesker mod den ulovlige overvågning af internetvaner og
bevægemønstre, der foregår i Europa og som de danske politikere, ifølge
foreningen, ser igennem fingre med.

En række internetaktivister og menneskerettighedsforkæmpere
stævner, via foreningen, Indenrigsministeriet.
Sagen handler om uretmæssige krav til teleudbyderes logning af
telekunders trafikdata, der betyder, at der indsamles lister om, hvem der
har været hvor, hvornår. EU-Domstolen har i 2016 kaldt ”udifferentieret
masseovervågning i strid med EU-charteret for grundlæggende
rettigheder”.

Det kan f.eks. ske via mobiltelefonerne, hvor der registreres og
tidsstemples oplysninger om kundens identitet, placering af kunden,
type af kommunikation og færden på internettet.
Denne masseovervågning er et kæmpe demokratisk problem og bør
derfor stoppes hurtigst muligt.

Støttekronerne kommer fra et legat Enhedslisten modtog fra ’Thomas
Gerstenbergs Fond til Støtte for Retssikkerheden’ i 2017, for vores
indsats i Region Hovedstaden for at bevare den whistleblowerordning,
som de øvrige partier ønskede at nedlægge.

”Ud fra en demokrati- og retssikkerhedsanskuelse er eksistensen af en
kontrol med overøvrighedsmyndigheder, via en whistleblowerordning,
meget tungtvejende” lød begrundelsen dengang fra fonden.

Forening mod Ulovlig Logning har samlet 377.000 kr. Ind indtil videre –
Amnesty International har blandt andre doneret 30.000 kr.