Enhedslisten stemmer for hospitalsplanen

Af Annie Hagen, medlem af sundhedsudvalget

Enhedslisten stemmer for Hospitalsplan 2025, men vi håber på nogle ændringer og tilføjelser. Der er dele i den nye hospitalsplan, som vi er rigtig glade for. Men der er også noget, der bekymrer os, noget vi er kede af, noget der mangler, og der er forslag i høringssvarene, som vi mener fortjener at blive arbejdet videre med.

Vi er glade for, at lighed i sundhed er et grundlæggende princip på tværs af de andre fire principper i planen.

Det er vigtigt, at det er lykkedes at følge princippet om nærhed ved at bevare akutklinikkerne På Glostrup, Gentofte og Amager Hospital. Vi ved, det har stor betydning for borgerne, at de har mulighed for akut behandling tæt på.

I teksten er der tilføjet et afsnit om rekruttering og fastholdelse af personale. Der er stort behov for en indsats ikke mindst i Nordsjælland, hvor Hillerød Hospital mangler sygeplejersker og læger. Sikring af et sundt og sikkert arbejdsmiljø er også kommet med. Det er afgørende for både personale og patienter, at de ansatte trives.

Vi er meget tilfredse med beslutningen om et kvinde-barn-center på Bispebjerg Hospital til gavn for familierne i området. Ligesom vi er glade for de nye in-house fødeklinikker og den regionale hjemmefødselsordning – begge dele giver både de fødende og jordemødrene mulighed for den ro, de efterlyser, i forbindelse med normale fødsler, som jo heldigvis er de fleste.

Og vi er glade, for at det endelig er lykkedes at få oprettet Center for Kønsidentitetsforhold uden for psykiatrien.

Fejl og mangler
Men vi er kede at, at patienthotellerne ikke fik lov at overleve. Vi mener, de burde være bevaret, ikke nødvendigvis i den eksisterende form, men de kunne være organiseret om, så de kunne opfylde noget af behovet for plads til patienter, der ikke lige er klar til at komme hjem.

Vi er bekymrede for, om akutklinikkerne på Glostrup, Gentofte og Amager Hospital får lov at beholde deres senge. Det er der ikke garanti for i hospitalsplanen.

Vi er også bekymrede for, hvad der skal ske med Frederikssund Hospital. Beslutningen fra den tidligere hospitalsplan om at lukke hospitalet er ikke ændret med den nye plan. Vi mener, hospitalet bør bevares – ikke mindst, fordi det vil være dumt at nedlægge medicinske senge, som det kan vise sig, der er for få af i det nordsjællandske område. Overbelægning er til stadighed et problem på Hillerød Hospital, og der kommer ikke flere senge med det nye hospital.

Vi deler den bekymring, som Dansk Sygeplejeråd giver udtryk for i sit høringssvar, nemlig at når hospitalerne nu ligger på flere matrikler rent ledelsesmæssigt, så har – som det hedder i planen – ”hospitalsdirektørerne råderum og fleksibilitet til at disponere på tværs af matriklerne, hvis det giver en bedre ressourceudnyttelse”. Det vil sige, at de kan flytte rundt på medarbejderne, hvis de synes, det bedre kan betale sig. Sygeplejerskerne frygter, at det kan betyde flytning af personale med kortest muligt varsel og lavest muligt omkostningsniveau – altså nedskæringer.

Hospitalsplanen omfatter sundhedshuset i Helsingør og et kommende sundhedshus i Frederikssund. Desuden nævnes et sundhedshus i Ishøj og Huset for Psykisk Sundhed i København. Og det fremgår, at Region Hovedstaden vil understøtte et tættere samarbejde med eksisterende kommunale sundhedshuse. Formuleringen er meget ukonkret. Vi mener, det er nødvendigt at arbejde videre med muligheden for flere fælles sundhedshuse i regionen – altså sundhedshuse med både kommunale og regionale funktioner.

Høringssvar
I høringssvarene har vi fundet nogle forslag, som ikke er med i hospitalsplanen, men som vi mener, det kan være nyttigt at arbejde videre med.

Det gælder blandt andet forslag fra socialrådgiverne om at (gen)ansætte flere socialrådgivere på hospitalerne som led i at give patienterne et mere sammenhængende forløb.

Forslag fra bioanalytikerne om mulighed for at hospitalets læger kan bestille blodprøver taget i patientens hjem og på plejehjem og dagcentre, hvis det gavner patienten. I dag kan kun praktiserende læger gøre det.

Forslag fra Kost og Ernæringsforbundet om at prioritere mad og måltider i behandlingen og en prioriteret indsats for at undgå, at især ældre patienter bliver underernærede. Samme forbund håber på et produktionskøkken på det nye Nordsjællands Hospital. Det samme gør vi. Men det er ikke en del af denne hospitalsplan. Det må vi kæmpe videre for i regionsrådet.