Enhedslisten støtter flere lærlinge- og praktikpladser

Det er netop blevet vedtaget i Region Hovedstaden, at regionens eget ejendomsselskab, Center for Ejendomme (CFU), skal ansætte flere lærlinge. Det drejer sig om ekstra 20 elever/lærlinge i 2018 og fremover oveni de 32 elever, de allerede har.

I Enhedslisten mener vi, at det giver god mening, at CFU ansætter flere elever – især når vi i regionen har en ambition om, at hver tiende medarbejder i fremtiden skal være en elev eller lærling.

I årene frem mod 2025 bliver der investeret over 20 mia. i nye hospitalsbyggerier, så det er oplagt med flere praktikpladser inden for bygge og anlægsområdet. Center for Ejendomme beskæftiger en bred vifte af håndværkere inden for både bygningsdrift, service og organisation og kan ansætte elever/lærlinge inden for samtlige fagområder, der har at gøre med byggeri.

Når regionen går foran og ansætter flere lærlinge, tager vi ansvar for uddannelsen af unge, hvilket er til gavn for både de unge og for samfundet. De unge har brug for en uddannelse og senere et arbejde, og i samfundet er der brug for flere faglærte – særligt inden for bygge- og anlægsområdet, hvor der er problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft.

I Enhedslisten støtter vi varmt op om regionens arbejde med at oprette flere lærepladser, praktikpladser og ikke mindst den fortsatte støtte till DM I Skills.

Men vi kan dog godt være urolige for, om omlægningen af erhvervsfremme systemet til staten og kommunerne vil gå udover regionens mulighed for at fortsætte denne gode indsats.