Enhedslisten til budgetforhandlinger med løft til psykiatrien og mere lighed i sundhedsvæsenet

Region Hovedstadens budgetproces er i gang. Budgetforslag blev behandlet første gang i forretningsudvalget tirsdag d.24.september.

Med det budget, der nu er til forhandling, har Enhedslisten blandt andet valgt at prioritere midler til psykiatrien, der i den grad trænger til et løft.

  • At ansætte flere for at mindske anvendelsen af tvang og medicin
  • At udbygge behandlingstilbud til børn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser
  • At fremme behandlingen af patienter med psykiske lidelser og misbrug.
  • At gennemføre sundhedstjek med medicingennemgang i Den Sociale Virksomheds døgntilbud

Indenfor sundhedsområdet vil Enhedslisten især prioritere:

  • En opgradering af fødeafdelingerne til at mestre særligt sårbare familier
  • At nedbringe ventelisterne på indvandrermedicinsk klinik
  • At styrke børne- og ungeområdet
  • At sikre forskere løn under barsel
  • At tilbyde en indsats til patienter med kritisk sygdom, som ikke selv eller i deres netværk har tilstrækkelige ressourcer.

Indenfor den regionale udvikling vil Enhedslisten prioritere: det rene grundvand, den kollektive trafik og grøn omstilling.

Der er tilsyneladende enighed om at undgå fyringer og besparelser. Men allerede nu hedder det, at hospitalerne er udsat for et udgiftspres og må omprioritere for 150-180 mio. kr. Derfor foreslår Enhedslisten at reservere en aktivitetspulje til hospitalerne, så de ikke skal ud i sparerunder. Der vil stadig være penge til at dække andre presserende opgaver.

Overordnet er det vores håb, at der via finansloven kan komme øremærkede penge til psykiatrien og mere lighed i sundhed. Da den nuværende økonomiske ramme ikke kan give det nødvendige løft.

Marianne Frederiks budgettale