Enhedslistens regionspolitikere: De regionsansatte fortjener en aftale

Tirsdag d. 27.februar brød forhandlingerne om nye overenskomster for ansatte i regionerne sammen. Det er tæt på en konflikt, selvom det stadig er muligt at forhandle.

– Ved de seneste overenskomster har de regionsansatte fået meget små lønstigninger under den økonomiske krise. Nu går det strygende for den danske økonomi, derfor skal de offentligt ansatte også have del i den vækst og velstand, der er i samfundet.

– Der er økonomisk mulighed for at skabe ligeløn for de kvindedominerede faggrupper og give de lavestlønnede et løft.

– Arbejdstidsaftaler og eksisterende frokostpause skal skrives ind i overenskomsten.

Vi vil gerne som en del af arbejdsgiversiden opfordre forhandlerne under Danske Regioner til at være positive ved forhandlingsbordet og finde en løsning, som sikrer ordentlige vilkår for de offentligt ansatte og dermed bedre velfærd for os alle.

Susanne Langer, medlem af Danske Regioners bestyrelse, på vegne af Enhedslistens regionspolitikere