Finanslovsmidler til psykiatrien er længe ventet

Marianne Frederik, medlem af Social- og Psykiatriudvalget

Der er lavet en aftale mellem Danske Regioner og regeringen om udmøntning af finanslovsmidler til psykiatrien, 600 mio. kr. hvert år i perioden 2020-2024, for alle regionerne.

Hvad pengene skal bruges til i Region Hovedstaden skal selvfølgelig forhandles, og mange aktører skal inddrages.

Umiddelbart kommer jeg til at tænke på fire indsatser:

I Region Hovedstaden har der længe været en vision om nye bygninger for børne- og ungepsykiatrien i Glostrup. Det vil være oplagt at bruge anlægspenge på det byggeri. Det har længe været tiltrængt med nye bygninger, hvor der er plads til børn og unge samt pårørende, hvor der er egne baderum, flere opholdsrum og aktiviteter, bedre lydisolering, mindre køkkenfaciliteter osv.

Jeg er enig med Udsatterådet: Udsatte borgere skal have lige adgang til, og samme udbytte af, de regionale behandlingstilbud som andre. Rådet har foreslået ansættelse af sociallæger på sygehuse og i psykiatrien samt socialsygeplejersker i psykiatrien. De skal være med til at udbrede viden om, og ændre adfærd overfor, socialt udsatte på sygehusene – og sikre kvalificeret helbredsbehandling af de personer, der er tilknyttet psykiatrien. Derudover skal vi styrke betjeningen af herberg med opsøgende teams, og sundhedspersoner, der kan gennemgå medicin og behandle mindre skavanker og helbredsproblemer.

Der skal sikres bedre behandling samme sted af personer med psykisk sygdom og samtidig brug af rusmidler.

Der skal ansættes flere med forskellige kompetencer, der kan sikre tværfaglighed og et bredt spektrum af behandlinger og aktiviteter. Ligesom der skal være et helhedssyn og inddragelse af borgeren i hele behandlingsforløbet. Flere ansatte og moderne bygninger kan også bidrage til mindre tvang.

Jeg glæder mig til at komme i gang med drøftelserne.