Flere penge til psykiatrisk behandling

Social- og Psykiatriudvalget besluttede i enighed d. 24.juni en fordeling af de ekstra penge til psykiatrien fra finansloven 2020, i alt 141 mio. kr. til Region Hovedstaden. Der var enige om nogle store klumper til socialt udsatte, recovery, dobbeltdiagnoser og øvrige initiativer.

I finanslovsaftalen er der krav om, at de ekstra penge især skal gå til retspsykiatrien, anlæg, ekstra senge og mere personale. Derfor er der afsat større beløb til Sct. Hans, til almene psykiatriske senge i Frederikssund, samt flere årsværk på intensiv afdelinger og kompetenceudvikling af plejepersonale.

Desværre trak forhandlingerne om udmøntningen ud, så det først er nu, at der sker en fordeling af pengene. Det betyder bl.a., at ikke alle de foreslåede midler kan komme i anvendelse i 2020, derfor er der forslag om at bevillige nogle engangsbeløb for 2020 til indflytningsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af Ny Retspsykiatri Sct. Hans og et beløb til nybyggeriet af et Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup.

Alle beløbene skal endelig besluttes ved budgetforhandlingerne i regionsrådet til august-september.

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem og medlem af Social- og Psykiatriudvalget:

  • Jeg er især glad for, at vi kunne blive enige om at gøre en ekstra indsats for mere lighed i sundhed ved at ansætte socialoverlæger og socialsygeplejersker i psykiatrien samt styrke botilbudsteamene og udefunktionerne til herbergerne. Der er i den grad brug for et helhedssyn overfor den enkelte borgers samlede behandling, som f.eks. psykiske lidelser, mindre fysiske skavanker og medicinforbrug. Der er brug for et mere sammenhængende forløb, også for socialt udsatte.
  • Jeg er meget tilfreds med, at der kan ydes lidt ekstra til personer, der har behov for en samlet behandling for psykisk sygdom og brug af rusmidler. Den store ændring i retning af et samlet regionalt behandlingsansvar for borgere med dobbeltdiagnose, må vente til vi ser regeringens planlagte tiårsplan for psykiatrien. Det kræver en lovændring om fordeling af opgaverne mellem region og kommuner.