Forringelser af lokaltogene stemt ned

Marianne Frederik, medlem af Trafikudvalget

D. 20. august var sagen om forringelser af lokaltogene for Regionsrådet. Forringelserne handlede om at nedlægge Søborg trinbræt og fjerne afgange i ydertimerne.

I regionens trafikudvalg var der ikke flertal for forringelser for lokaltogene. Det var Enhedslisten, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der stemte imod forringelserne. Socialdemokratiet og SF valgte efterfølgende at tage sagen op i Regionsrådet, hvor der viste sig heller ikke at være flertal for forringelserne.

Siden mødet i trafikudvalget havde politikerne modtaget en del protester over forringelserne, og der blev igangsat en underskriftindsamling.

Begrundelserne for forringelserne var, at der ikke er mange passagerer, og at en ny overenskomst, der skal fastholde lokoførernes ret til pauser, betyder at der skal ansættes en ekstra person. Det hed, at det er uforholdsmæssigt mange penge for få passagerer. Ja sådan er det med kollektiv trafik, der betales ekstra til de steder, der er tyndt befolket.

Regionen har i flere omgange betalt for meget til Movia og fået penge tilbage, så der burde være råd til at fastholde køreplanerne. Og lokoførerne skal selvfølgelig have deres pauser. I administrationens indstilling hed det bl.a., at det kan få konsekvenser for passagerer, der har ingen eller begrænsede alternative muligheder.