Forsinket opgradering af Sundhedsplatformen – dårlig planlægning

Marianne Frederik, Enhedslisten, Regionsrådsmedlem

Bestyrelsen for Sundhedsplatformen har besluttet at udskyde opgraderingen fra version 2015 til SP18, fordi Sundhedsministeriets nye Landspatientregister (LPR3) er udskudt til senest marts 2019.

Det kan være okay at udskyde opgraderingen, da udviklingen af de to systemer har været tæt integreret, og da adskillelsen kan føre til nye problemer i form af manglende test, nye fejl og mangelfuld uddannelse. Det lyder som en gentagelse af fejl, som ved starten af Sundhedsplatformens implementering.

Det er godt, at ledelsen af Sundhedsplatformen har lært af erfaringerne, men det er også udtryk for dårlig planlægning.

En udskydelse af opgraderingen medfører desværre også, at der er problemer, der ikke bliver løst nu. Vi har som politikere hele tiden fået at vide, at alt vil blive bedre med opgraderingerne. Så, hvad sker det nu? Skal sundhedspersonalet vente på løsninger i endnu flere måneder?

Der er brug for at finde løsninger på problemerne med medicinmodulet og med at få korrekt data ud af Sundhedsplatformen. Det betyder igen ærgerlige penge og tid på lappeløsninger. Det må ikke gå ud over kerneydelserne på hospitalerne.

DR-artikel