Regionsrådet vil styrke det nære sundhedsvæsen

Enhedslisten fik på tirsdagens møde i regionsrådet enstemmig opbakning til et forslag om at styrke det nære sundhedsvæsen indenfor de eksisterende organisatoriske rammer. Forslaget lægger vægt på, at der allerede foregår meget godt samarbejde om det nære sundhedsvæsen – både i regi af sundhedsaftalerne og mellem de enkelte kommuner og hospitaler. Forslaget vil styrke dette arbejde med både større politisk fokus og økonomi. Nu overgår forslaget til behandling i forretningsudvalget og videre i de kommende budgetforhandlinger.

Tormod Olsen, medlem af regionsrådet for Enhedslisten, udtaler:
”Vi takker for de mange rosende ord og ser frem til videre forhandlinger med budgetforligskredsen og de andre partier. For os er det vigtigt at understrege, at der foregår meget godt samarbejde mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger. Vi ønsker at udvikle samarbejdet, og det mener vi sker bedst ved at styrke demokratiet. Vi folkevalgte politikere skal inddrages, ikke afskaffes.”

Forslag Om At Styrke Den Nære Sundhed